Posem “Mans al verd” entre tots i totes

20/12/2021 - 15:17 h

Medi ambient i sostenibilitat. Programa per gestionar el verd urbà de manera col·laborativa amb la ciutadania, les entitats i les empreses.

El programa “Mans al verd” aposta per un model de gestió col·laborativa perquè la ciutadania, entitats i empreses s’impliquin activament en la cura d’espais verds de la ciutat, com els horts urbans o els escocells. La iniciativa s’emmarca en el pla Natura (2021-2030), que vol incrementar el verd i la biodiversitat i impulsa projectes en col·laboració amb la ciutadania, les entitats i les empreses de la ciutat.

Amb un model de gestió col·laborativa, “Mans al verd” afavoreix la corresponsabilitat en la promoció i cura dels espais verds urbans i ofereix propostes concretes perquè tots els agents de la ciutat hi puguin tenir un paper actiu.

“Mans al verd” s’emmarca en el pla Natura (2021-2030), el full de ruta que guiarà les polítiques del verd a la ciutat durant els pròxims deu anys i que té tres eixos estratègics:

 • Aconseguir més verd i biodiversitat
 • Conservar i millorar el verd i la biodiversitat
 • Treballar el verd de la ciutat amb i per a la ciutadania.

La gestió participativa del verd urbà es desenvolupa a través de diverses accions:

 • Cessió d’espais municipals a les entitats i a la ciutadania
 • Cogestió d’espais públics
 • Impuls dels espais verds de propietat privada
 • Foment del treball en xarxa entre els diversos agents del territori
 • Participació en activitats i projectes per a la cura del verd i la biodiversitat de la ciutat
 • Formació en jardineria, biodiversitat i agroecologia

Alguns dels projectes que ja estan en marxa són els següents:

 • La xarxa d’horts urbans de Barcelona: adreçada a persones de més de 65 anys i basada en els principis de l’agricultura ecològica.
 • El programa “Cuida l’escocell” per plantar en aquests espais no pavimentats al voltant de les soques dels arbres de la ciutat.
 • El Centre de Formació del Laberint d’Horta, en què s’ofereix formació presencial i en línia en jardineria, agricultura i biodiversitat.

El verd urbà és biodiversitat botànica i constitueix un suport per a la biodiversitat animal. La biodiversitat urbana aporta beneficis ambientals i socials que milloren la qualitat de vida i el benestar a les ciutats.

Actualment, el Govern municipal promou una nova cultura del manteniment del verd, aposta per la sostenibilitat i la reducció de l’ús de tractaments químics, promou la creació d’horts i jardins als balcons i terrasses de la ciutat i fomenta projectes d’agricultura urbana per potenciar la biodiversitat i incidir sobre el model agroalimentari i de consum.

Més informació al web de “Mans al verd”.