Cap a una ciutat més verda

En els darrers quatre anys s’han guanyat un total de 53 hectàrees de verd, de les quals 44,6 ja estan a disposició de la ciutadania i la resta ho estaran quan s’acabin les actuacions que hi ha en marxa. Aquest augment del verd s’ha fet en clau de proximitat i compleix els objectius del pla Natura, el full de ruta que aposta per una gestió ecològica del verd perquè sigui més divers i abundant. Un altre dels objectius és treballar la naturalització per fomentar i preservar la biodiversitat a Barcelona.

Un reguitzell de plantes cada una dins d'un test preparades per ser transportades i ser plantades a un altre lloc.
26/03/2023 - 11:05 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

En total s’han impulsat prop de 500 actuacions, algunes de les més destacades són les de la Marina del Prat Vermell (2,8 hectàrees), la Colònia Castells (0,9 hectàrees), els eixos verds (0,9 hectàrees), Pi i Margall (0,36 hectàrees), la Sagrera (1,3 hectàrees), la Meridiana (0,28 hectàrees), el pont de Sant Martí (1,8 hectàrees) i la plaça de la Primavera (0,98 hectàrees).

També s’ha fet una plantació massiva de 8.000 arbres amb l’objectiu de reduir el nombre d’escocells buits a la ciutat i, des del 2019, prop d’un centenar d’arbres han passat a ser protegits i s’han incorporat al Catàleg d’arbres d’interès local de Barcelona.

Paral·lelament a l’impuls del verd, s’ha incrementat en més de 220 persones la plantilla de jardineres i jardiners de Parcs i Jardins de Barcelona. Actualment treballen en tasques de manteniment dels espais verds més de 600 professionals.

Totes aquestes actuacions s’emmarquen en el desplegament d’una gestió ecològica del verd i de la naturalització de zones concretes per fomentar i preservar la biodiversitat a la ciutat, l’ús sostenible dels recursos, la protecció del patrimoni natural i del medi ambient i la salut de la ciutadania. En aquesta línia, es volen crear més refugis de biodiversitat, espais on s’apliquen mesures específiques de protecció de la flora com a hàbitat indispensable per a la fauna que hi viu, com els que ja hi ha, per exemple, al parc de Diagonal Mar, al parc de Joan Miró i als jardins de Valent Petit.

A més, s’han fet actuacions de rehabilitació integral, com les de la plaça d’armes del parc de la Ciutadella, el parc de l’Oreneta i el roserar de Cervantes, i n’hi ha d’altres en marxa, com les de l’hivernacle del parc de la Ciutadella i el Palau del Marquès d’Alfarràs.

Més informació