En vigor els canvis de mobilitat als quatre nous eixos verds i places de l’Eixample

Els eixos verds de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell i les quatre places seran carrers de prioritat per als vianants i per al trànsit local i de serveis. Això implicarà canvis importants en la circulació de vehicles privats. El carrer del Consell de Cent ja no tindrà continuïtat viària i deixarà de ser una via per travessar l’Eixample de punta a punta.

Nova mobilitat als eixos verds de l'Eixample
18/11/2022 - 19:11 h

La creació dels quatre nous eixos verds de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell i de les primeres quatre places implicarà modificacions importants en la mobilitat d’aquest àmbit de l’Eixample. A partir del 18 de novembre es duran a terme aquests canvis de mobilitat vinculats a les obres de la Superilla Barcelona a l’Eixample.

El canvi principal es produirà al carrer del Consell de Cent, que deixarà de ser una via de connectivitat per travessar de punta a punta l’Eixample i es transformarà, d’aquí a uns mesos, en un eix verd que prioritzarà els vianants i el trànsit local i de serveis. Amb aquestes modificacions es trencarà la continuïtat viària de la via i, per tant, es recomana a les persones conductores buscar itineraris alternatius per travessar aquest àmbit de la ciutat. La continuïtat actual també quedarà interrompuda als carrers de Girona, Rocafort i Comte Borrell i les noves places.

Es recomana planificar i consultar prèviament les rutes

El veïnat i el trànsit local tenen garantit, en tot moment, l’accés a habitatges, comerços i aparcaments, però cal tenir en compte que en la majoria dels casos no es podrà circular pels futurs eixos verds en línia recta (excepte els vehicles de serveis i emergències i les bicicletes) i s’haurà de girar en cada illa. L’accés a un eix verd des d’un carrer transversal implicarà la sortida pel carrer transversal següent.

Hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la cruïlla de Consell de Cent amb Aribau, a la cruïlla de Consell de Cent amb passeig de Gràcia i a les quatre cruïlles que envolten la futura plaça de Consell de Cent amb Girona (Bruc – Consell de Cent, Bailèn – Consell de Cent, Aragó-Girona i Diputació-Girona).

Tenint en compte aquests canvis, es recomana a les persones conductores i al veïnat de la zona que consultin la informació sobre els girs que s’implanten per identificar el millor itinerari i que les primeres setmanes planifiquin els desplaçaments amb antelació.

Afectacions durant les obres

Durant les obres, les zones de càrrega i descàrrega continuaran situades als carrers transversals i, sempre que les fases d’obra ho permetin, s’habilitaran zones als mateixos eixos verds. Mentre durin els treballs les bicicletes podran continuar circulant per l’espai central habilitat per als vehicles i els estarà permès continuar circulant en línia recta en totes les interseccions, igual que als vehicles d’emergències i de serveis.

Les obres que s’estan fent actualment no comporten afectacions del transport públic a la zona i continua garantit l’accés als aparcaments i als guals. També s’han generat nous recorreguts per als vianants, senyalitzats degudament.

Màxima informació als ciutadans

Per donar la màxima informació sobre els canvis de mobilitat es faran diverses accions de comunicació dirigides tant al veïnat i els comerciants de la zona com a la ciutadania en general.

Un equip d’informadors explicarà als conductors de vehicles les modificacions previstes i distribuirà fullets amb tota la informació. També es col·locaran avisos d’escala per al veïnat dels eixos verds i dels carrers dels entorns. Alhora, també s’informarà dels canvis a través d’anuncis als mitjans de comunicació i amb la senyalització pertinent.

Amb la futura Superilla Barcelona a l’Eixample es posa els vianants, la vida de barri i el comerç de proximitat al centre de les prioritats. La transformació de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell i la creació de quatre noves places suposarà guanyar 58.000 m2 per als vianants. S’eliminarà l’asfalt per donar lloc al panot i el granit com a paviments, el verd passarà a ocupar de l’1% al 12% de les vies, els carrers seran 100% accessibles i hi haurà més mobiliari urbà i una il·luminació millor. Les places de les cruïlles de Consell de Cent amb Girona i Comte Borrell es convertiran en espais cívics i d’activitats, i les de Rocafort i Enric Granados seran àmbits enjardinats en què es potenciaran el verd i l’estada.

Més informació i mapa d’afectacions: