Nous trams de carril bici a l’avinguda de Vallcarca i al carrer de Mallorca

Amb l’objectiu de continuar impulsant la mobilitat sostenible, avui han entrat en servei dos nous carrils bici: el de l’avinguda de Vallcarca, entre el carrer d’Esteve Terradas i la plaça de Lesseps, i el del carrer de Mallorca, entre el carrer del Clot i el carrer de Cartagena.

..
31/03/2023 - 18:23 h - Urbanisme i infraestructures Ajuntament de Barcelona

Avinguda de Vallcarca

S’ha afegit un nou carril unidireccional i segregat en sentit ascendent a tocar de la vorera i amb semaforització específica. Aquesta intervenció permet completar l’itinerari ciclista a l’avinguda de Vallcarca, connectant la plaça de Lesseps amb el tram de carril bici ja existent a la mateixa avinguda de Vallcarca i amb el carril bici d’Esteve Terradas.

D’aquesta manera es crea una connexió entre la Vila de Gràcia i el passeig de la Vall d’Hebron i la plaça d’Alfonso Comín i es configura un important corredor de micromobilitat que discorre entre el Turó de la Creueta del Coll i el Turó del Putxet.

Carrer de Mallorca

Avui també ha entrat en funcionament el carril bici del carrer de Mallorca, entre el carrer del Clot i el carrer de Cartagena. Aquest nou carril bici segregat i unidireccional discorre per la banda de mar del carrer i uneix el carril bici procedent del carrer del Clot amb el tram del carril bici del carrer de Mallorca, ja en funcionament, a partir de la cruïlla del carrer de Cartagena.

Així s’ha creat un nou eix horitzontal que travessa la ciutat en sentit Llobregat, unint el barri del Clot amb l’estació de Sants a través de l’Eixample.

Més estacionament

A més de l’ampliació de la xarxa pedalable, s’estan incrementant els estacionaments per a bicicletes a la via pública. Des de l’abril del 2019 fins ara s’han afegit 5.867 places d’aparcament en forma d’U invertida a la via pública, que han passat de 35.185 a 41.052. Aquestes xifres representen un augment del 17%.

Les ampliacions de la xarxa de carrils bici estan en sintonia amb els objectius del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024, que preveuen mesures per potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta. L’objectiu és arribar a 272,6 quilòmetres d’infraestructura per a la bicicleta.