El 9 de novembre de 2018 es va celebrar la primera jornada científica en el marc dels “Dies pel Clima”, un conjunt d’activitats dirigides a ciutadania i institucions per posar de relleu els compromisos i actuacions que està duent a terme la ciutat per fer front als efectes del canvi climàtic. L’acte va consistir en un seguit de taules rodones liderades pels diferents actors que han col·laborat en els informes sobre com el canvi climàtic pot afectar Barcelona, concretament relacionats amb:

  • Com afecta el canvi climàtic a la salut (relacionat amb l’augment de temperatures i altres factors).
  • Canvis esperables en l’entorn natural de la ciutat (verd i biodiversitat).
  • Riscos en el funcionament de la ciutat (aigua i energía).
  • Recerca i gestió de la ciutat.