Impuls a l’acció ciutadana

Impuls a l'acció ciutadana: destinar 12 milions d’euros fins al 2030 en projectes ciutadans

En el marc de la celebració a París de la COP21, la xarxa Barcelona + Sostenible, formada per organitzacions signants del Compromís va decidir anar un pas més enllà i marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació i concretar les accions climàtiques a curt i llarg termini per assolir-los.  Aquests objectius i projectes es recullen en el Compromís de Barcelona pel Clima i en tot un seguit d'accions i projectes concrets que s’expliquen en profunditat en aquest web.