Què és el Pla Clima?

El Pla Clima pretén ser una visió integradora de les mesures per fer front al canvi climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima que ha signat l’Ajuntament de Barcelona.

El Pla Clima té un horitzó temporal al 2030, i inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2020) i a mig – llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana.

Consulta el Pla Clima

Consulta el resum del Pla Clima

Per què un pla Clima

Actuar el més aviat possible per fer front als efectes actuals i futurs del canvi climàtic és un factor d’oportunitat amb la generació de llocs de treball, amb la innovació i la millora del mateix coneixement sobre la ciutat, la reducció dels riscos associats a les vulnerabilitats de la ciutat davant el canvi climàtic, etc. El preu que la ciutat hauria de pagar si reacciona tard seria massa alt per a tothom.

El Pla Clima esdevé una oportunitat per sumar esforços i fer de Barcelona una ciutat pionera que es fa responsable de la seva contribució al canvi climàtic i que es prepara per ser menys vulnerable als seus efectes i més equitativa i participativa.