Resiliència i adaptació

Adaptació: augmentar 1,6km2 de verd per habitant i aconseguir arribar als 100 litres de consum aigua per habitant al dia

L’objectiu dels plans d’adaptació i resiliència és analitzar com el canvi climàtic afectarà la ciutat i identificar mesures d’adaptació, especialment solucions basades en la natura, que generin beneficis i que siguin flexibles i transversals. Paral·lelament a la definició de noves mesures, es vol incorporar aquests criteris en els processos de planificació, transformació i gestió de la ciutat i en els plans sectorials existents.

Es treballa per fer de Barcelona un model de ciutat resilient, que sigui capaç d’afrontar els reptes actuals i de futur, que s'esforci per reduir les seves vulnerabilitats en tots els àmbits que afecten la vida de la ciutadania, i que alhora garanteixi una prestació de serveis de la màxima qualitat.