Seguiment del Pla

El Pla Clima té objectius a curt, mitjà i llarg termini. El seguiment de les fites i l'execució del pla s'anirà fent de forma anual a partir d'uns informes que mesuraran el grau de compliment dels objectius.

Consulta aquí el primer informe de seguiment.