El centenari de l’Arxiu Municipal Contemporani

14 setembre, 2017 | Barcelonins, El teu Ajuntament, Insòlit

Tot i que es pot dir que els orígens de l’Arxiu Municipal de Barcelona es remunten al moment de la creació del Govern municipal de la ciutat, al segle XIII, hi ha dos centres que aquest 2017 celebren el seu centenari: l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Arxiu Municipal Contemporani. Ambdós van néixer l’any 1917 amb l’ordenació que es va dur a terme sota la direcció de l’historiador Agustí Duran i Sanpere. Va ser en aquell moment que es va decidir que els fons documentals municipals es dividissin en dues parts, la històrica i l’administrativa. Aquesta és la raó de la celebració del centenari d’aquests dos centres.

L’actual Arxiu Municipal Contemporani va néixer com a Arxiu Municipal Administratiu i va quedar-se, inicialment, a la Casa de la Ciutat. L’any 1929 es va traslladar a un edifici del carrer de la Ciutat, on va romandre fins al 1946, en què va anar al carrer dels Templers, 3-5. Aquest espai és on avui s’aixeca l’Edifici Novíssim de l’Ajuntament, i l’arxiu es va haver de traslladar de nou, l’any 1961, a l’actual seu del carrer del Bisbe Caçador, 4, en un edifici adossat a les muralles romanes, al costat del Palau Requesens, seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

La divisió dels fons que es va decidir el 1917 va comportar que la documentació anterior al primer terç del segle XIX passés a l’Arxiu Històric, i que els documents a partir d’aquell moment fins a l’actualitat es conservessin a l’Arxiu Administratiu, el primer responsable del qual fou Alfons Damians i Manté, que formava part de la plantilla municipal des del juliol del 1890.

Entre els fons que conserva l’Arxiu Contemporani hi ha la documentació generada per l’Ajuntament pels grans esdeveniments que han marcat la història de Barcelona des de final del segle XIX: l’Exposició Universal del 1888, l’Exposició Internacional del 1929, els Jocs Olímpics del 1992 i el Fòrum 2004. Tot i que aquests han estat moments cabdals en la història de la ciutat, hi ha altres tipus de documents que es conserven a l’arxiu i que són bàsics per veure com ha crescut Barcelona, com ha evolucionat socialment i urbanísticament. Són les actes del Ple de l’Ajuntament o els plans urbanístics que s’han anat aprovant, per exemple.

També hi ha documents que poden facilitar l’exercici dels seus drets a la ciutadania. Són les llicències d’obres de particulars, o les d’activitats comercials o industrials. La directora de l’Arxiu Municipal Contemporani, Montserrat Beltran, aconsella una visita a l’arxiu abans de comprar un pis, per exemple, per conèixer bé els antecedents del pis o de la finca que es vol comprar i evitar-se sorpreses posteriors. De fet, aquests tipus de consultes són de les més habituals.

La seu de l’Arxiu Contemporani és al carrer del Bisbe Caçador, però ja fa anys que es va fer petit pel gran volum de documentació que s’hi conserva i per això hi ha l’anomenat Arxiu Intermedi, ubicat en unes antigues cotxeres de tramvies, que en el seu moment van ser transformades, al carrer de la Ciutat de Granada, al Poblenou. Aquí hi ha una part de la documentació permanent i també la documentació que arriba i que està en procés d’avaluació.

Entre les feines de l’arxiu hi ha la conservació dels documents que hi estan dipositats, i això comporta un seguit de tasques, com ara els sistemes especials de neteja, per evitar tota mena d’infeccions i plagues que puguin afectar el paper; també el servei de reproducció i restauració de documents que s’hagin pogut malmetre, l’enquadernació de llibres i lligalls que s’han hagut de desmuntar per restaurar-los o per digitalitzar-los; perquè aquesta és una de les feines que s’hi fa avui, anar digitalitzant els fons, en funció de les possibilitats materials i econòmiques, per poder-los posar a disposició de tothom al catàleg en línia, que es pot consultar al web de l’arxiu. L’any 2016, per exemple, es van digitalitzar un total de 48.930 documents.

El conjunt dels fons que conserva l’arxiu són un patrimoni cultural de primer ordre que cal difondre, per això organitza exposicions temàtiques en què es mostren documents de tota mena. Aquestes exposicions es poden veure al vestíbul de la seu del carrer del Bisbe Caçador, i també n’hi ha de virtuals que es poden consultar a través de la seva pàgina web.

Una de les activitats que s’han organitzat per a la celebració del centenari de l’Arxiu Municipal Contemporani és l’edició d’un llibre en què se n’explica la història i el dia a dia actual. No és, però, un llibre d’història. És un llibre de dibuixos del dibuixant Sagar Forniés, que, a través de les imatges captades pels seus llapis, explica, molt visualment, la trajectòria d’aquest centre arxivístic centenari i de la feina que hi fan els professionals que hi treballen.

La previsió de futur demana un nou trasllat. L’Ajuntament de Barcelona està habilitant la nau central de l’antic recinte industrial de Can Batlló per unificar, en un sol edifici, l’actual xarxa d’arxius que hi ha distribuïts per la ciutat.

Aquest agost del 2017, el personal de l’arxiu també s’ha fet càrrec, juntament amb el Museu d’Història de Barcelona MUHBA de recollir les mostres de condol que la ciutadania va dipositar a la Rambla després de l’atemptat terrorista del dia 17 d’agost, amb l’objectiu de poder-les documentar, organitzar, classificar i conservar, d’acord amb el protocol de patrimonialització que treballen l’Arxiu Municipal i el MUHBA.

Peus de foto: Sala de consulta. | L’edifici on hi ha la seu de l’Arxiu Municipal Contemporani, vist des del carrer del Sots tinent Navarro.| Dipòsits on es conserva la documentació. | Seu de l’Arxiu Intermedi, al carrer de la Ciutat de Granada. | Muntatge d’una exposició al vestíbul de la seu de l’arxiu. | Biblioteca auxiliar. | Oficines de l’arxiu. | Sala d’arxivadors horitzontals per a plànols i documents molt grans. | Totes les il·lustracions són de Sagar Forniés i han estat publicades al llibre Barcelona Arxiu Municipal Contemporani. AMC 1917-2017.