Fer tràmits en línia és senzill i permet estalviar temps

25 gener, 2011 | El teu Ajuntament

Sabies que des del web de l’Ajuntament pots fer tràmits en línia que t’ajudaran a estalviar temps i facilitar-te les coses?

Aquesta possibilitat existeix des del mes d’abril del 2006, en què Barcelona es va convertir en ciutat pionera en l’e-Administració, un cop aprovada l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica, que reconeixia als ciutadans un conjunt de drets d’accés i d’ús de l’Administració electrònica municipal.

Aquests tràmits es poden dur a terme per mitjà del Portal de Tràmits i Serveis de l’Ajuntament, que permet fer multitud de tràmits en línia, conèixer-ne l’estat de tramitació i rebre avisos a través del telèfon mòbil. Per facilitar l’ús de l’Administració electrònica, l’Ajuntament de Barcelona també personalitza els serveis a través d’internet. Així, el Portal de Tràmits s’ha personalitzat per a dos tipus de públic amb necessitats i interessos diferents: ciutadania, amb la Carpeta del Ciutadà, d’una banda, i, empreses i professionals, amb la Carpeta de les Empreses, d’una altra. Aquí l’usuari pot trobar tot l’historial dels tràmits que ha fet, així com la seva informació fiscal i de padró, pot consultar l’estat de les seves queixes i reclamacions, fer el seguiment dels seus tràmits o bé subscriure’s a avisos a través d’SMS.

En aquests moments, el Portal de Tràmits i Serveis de l’Ajuntament ofereix més de sis-centes opcions d’informació sobre serveis o de realització de tràmits, tant de l’àmbit municipal com de l’àmbit no municipal. Actualment es poden resoldre fins a 82 tràmits íntegrament per internet, i en 26 casos més es pot iniciar el procés de tramitació per via electrònica. Són 108 tràmits en total, i els propers mesos s’afegiran 40 tràmits més a la llista.

Un exemple dels tràmits que es poden fer per mitjà del web són els següents:

- Inscripció o comunicació de canvi de domicili en el padró d’habitants

- Canvi de l’adreça fiscal

- Domiciliació bancària d’impostos municipals

- Pagament de multes i impostos

- La consulta d’expedients tancats de llicències d’obres i llicències d’activitats

- Autorització de fogueres per Sant Joan

- El certificat històric d’empadronament