El primer museu de Barcelona

17 octubre, 2014 | Barcelonins, Insòlit

Entre un sector dels il·lustrats europeus dels segles XVII i XVIII es va estendre la passió per l’estudi de la natura i per això van sorgir els anomenats gabinets de curiositats, que no eren altra cosa que col·leccions d’elements dels tres regnes del món natural (animal, vegetal i mineral), que els estudiosos acumulaven per estudiar-los i mirar d’entendre el món.

A Barcelona hi va haver sis generacions d’una família d’apotecaris i naturalistes, els Salvador, que van destacar en l’àmbit internacional i que van crear el seu propi gabinet de curiositats, que estava ubicat al carrer Ample, més o menys on avui hi ha l’edifici de Correus, i que a mitjan segle XIX era anunciat com a museu a les guies de la ciutat.

Els anys de la Guerra de Successió el gabinet dels Salvador va ser l’escenari d’importants tertúlies científiques. De fet, el nivell dels Salvador va arribar a ser tant, que molt pocs anys després d’acabada la guerra, el rei francès Lluís XIV va voler que Jaume Salvador fes de guia a dos naturalistes al seu servei que havien de fer un viatge de captació d’espècimens i d’estudi per la península Ibèrica. Salvador va deixar constància del viatge en un dietari que encara es conserva.

Els Salvador es van relacionar i van intercanviar estudis, experiències i espècimens amb molts altres estudiosos d’Europa, i tot està recollit en les cartes que formen part de les col·leccions del gabinet. Fruit d’aquests intercanvis hi ha espècimens de flora catalana a museus de França i d’Anglaterra, entre altres.

La major part de gabinets de curiositats europeus d’aquesta època van quedar integrats en els museus de ciències naturals, però per diverses circumstàncies, el gabinet Salvador ha arribat fins als nostres dies gairebé com era el 1855, moment en què va ser tancat i desmantellada l’apotecaria del carrer Ample.

El gabinet i les col·leccions van quedar desaparegudes fins que l’any 1938 la Generalitat Republicana en va decomisar la major part per evitar que es fes malbé, i al principi de la dècada del 1940 les autoritats franquistes van decidir que passés a propietat de l’Ajuntament, tot i que va quedar obert només a estudiosos.

Els darrers anys, l’Institut Botànic i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la participació de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, han treballat per recuperar les col·leccions dels Salvador i, després d’un llarg procés de catalogació i restauració, el museu més antic de la ciutat ha tornat a estar obert als ciutadans.

L’exposició Salvadoriana ha format part dels actes de celebració del Tricentenari 1714-2014. La família Salvador va viure la guerra de Successió del 1714. Alguns dels membres de la família van fugir del país quan va començar l’atac. En canvi, un dels néts del primer Salvador, Joan Salvador i Riera, es va quedar a la ciutat i va viure intensament el setge.