Visita a un habitatge racionalista: el pis-museu de la Casa Bloc

5 setembre, 2014 | Barcelonins, Insòlit

A la darreria del segle XIX i principi del XX va anar prenent cos un debat social per millorar les condicions dels habitatges dels obrers, ja que patien moltes mancances. Eren moltes les famílies que vivien arraulides en un únic espai. Pares, fills i, molt sovint avis, compartien una sola habitació on havien de fer-ho tot: dormir, rentar-se, cuinar, menjar… L’any 1929 es va fundar a Barcelona el GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), que tenia entre els seus objectius la recerca de noves idees i propostes arquitectòniques. Al barri de Sant Andreu es pot visitar una de les seves realitzacions: la Casa Bloc.

A principi del segle XX es van començar a construir, prop de les zones industrials, els anomenats grups de Cases Barates, edificacions d’habitatges unifamiliars d’una sola planta, destinades a famílies treballadores. El GATCPAC va fer un pas més per desenvolupar aquest model i va dissenyar un conjunt de deu habitatges unifamiliars adossats amb planta, pis i un petit jardí al davant. Es va aixecar al passeig de Torres i Bages, entre el 1932 i el 1935, a iniciativa del Comissariat de la Casa Obrera de la Generalitat de Catalunya. Els autors eren els arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana i Subirana. El control de tots els processos de construcció, de les hores emprades i dels materials utilitzats va ser exhaustiu fins al límit, de manera que es va tenir constància del cost exacte dels habitatges.

Aquestes casetes van agradar a l’Institut Contra l’Atur Forçós, de la Generalitat de Catalunya, que va decidir fer un nou encàrrec als mateixos arquitectes, per a uns terrenys que hi havia a tocar de les casetes. Els tres arquitectes van buscar la manera d’adaptar-se a les necessitats i les condicions econòmiques de les persones que hi havien d’anar a viure, i van projectar uns blocs amb pisos dúplex en què el jardí era substituït per una galeria correguda d’ús comunitari, situada a la planta inferior dels pisos i des d’on s’accediria als habitatges.

Els blocs es van organitzar en forma de lletra S, connectats pels angles, que és on hi havia les escales i els ascensors. Va ser precisament aquesta forma en S el que permetia que hi hagués jardins i espais oberts d’ús comunitari al centre dels blocs. A més, també feia possible que totes les habitacions dels habitatges tinguessin llum de dia, ja que quedaven orientades totes a sud o a est.

Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana i Subirana, els tres arquitectes membres del GATCPAC autors de la Casa Bloc, van introduir en aquesta obra un gran avenç tècnic: la base estructural es va fer a partir d’un esquelet d’acer compartimentat amb maons, de manera que no hi havia parets de càrrega, cosa que permetia fer espais interiors més diàfans i s’alliberaven les plantes baixes per poder destinar-les a serveis comuns o dissenyar-hi espais lliures.

En acabar la Guerra Civil, la Casa Bloc encara no s’havia pogut enllestir i va quedar a mig fer. Després d’un temps abandonada, va passar a ser propietat de la Diputació de Barcelona, que va encarregar a Joan Baptista Subirana que acabés les obres. Els habitatges, un cop acabats, es van destinar a militars i, a finals de la dècada del 1950, s’hi va afegir una nova ala, amb façana al passeig de Torres i Bages i sense accessos propis. Aquesta nova construcció desvirtuava el conjunt i, per això, va rebre popularment el malnom de Bloc Fantasma.

L’any 1992 va ser declarat Bé d’Interès Cultural per la Generalitat, la qual en va recuperar la titularitat l’any 2000. Després de fer-hi obres de rehabilitació i d’enderrocar el Bloc Fantasma, l’any 2010 l’Institut Català del Sòl (INCASòL) i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) van signar un conveni per museïtzar i ensenyar l’habitatge 1/11 de la Casa Bloc, que avui dia és visitable. Durant les obres de rehabilitació es va mirar d’anar recuperant el màxim d’elements —els interruptors o l’espiera de la porta, per exemple— i mobiliari original per col·locar-los al pis museïtzat.

Els autors de la Casa Bloc van dissenyar una estructura que permetia, només canviant una porta d’un envà a un altre, poder tenir pisos de 2, 3 o 4 habitacions. L’habitatge que es pot visitar és de dues habitacions i està situat a la cantonada del passeig de Torras i Bages amb el carrer de l’Almirall Pròixida. Les visites guiades són a càrrec de Museu del Disseny de Barcelona.