Acord de l’Ajuntament i el CSIC per ampliar el Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals

El centre de recerca, situat al Passeig Marítim de la Barceloneta, guanyarà espai i s’obrirà a nous usos de divulgació científica i connexió amb la ciutadania.

CMIMA-CSIC
27/07/2022 - 13:53 h - Cultura i lleure Octavi Planells

L’Ajuntament de Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han aprovat un protocol de col·laboració per impulsar un projecte d’ampliació dels espais de recerca i, en concret, de les instal·lacions del Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA), ubicat al Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, el qual engloba l’Institut de Ciències del Mar i la Unitat de Tecnologia Marina.

Les dues institucions comparteixen la voluntat de generar en el front marítim, fins ara centrat principalment en l’oci, nous usos de divulgació científica i de connexió entre la ciència i la ciutadania. Per això, volen que el nou espai vinculat a l’institut d’investigació estatal es caracteritzi pel seu marcat accent d’activitats de transferència de coneixement i de divulgació ciutadana, en especial en temàtiques relacionades amb el medi marí.

Aquest protocol respon a l’acord subscrit entre el president del Govern i l’alcaldessa de Barcelona, el 7 de febrer de 2020, per impulsar la capitalitat cultural i científica de Barcelona i també a la voluntat de seguir desenvolupant la ciutat de Barcelona com a pol científic de primer nivell.

A la vegada aquest ambiciós projecte d’ampliació de les instal·lacions del CSIC, desenvolupa la Mesura de Govern del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, aprovada al Plenari Municipal el juny del 2020, que aposta per impulsar projectes urbans que catalitzin les activitats de recerca i innovació a la ciutat. També s’ajusta a la missió del CSIC que com Agència Estatal per a la recerca científica i el desenvolupament tecnològic preveu, entre les seves funcions, fomentar la cultura científica, tecnològica i d’innovació a la societat, impulsant la vocació investigadora.

Els nous espais

El projecte preveu que l’Administració General de l’Estat (AGE) cedeixi al CSIC els locals que es troben just davant del CMIMA, els quals arriben a ocupar una superfície potencial final de 4.330 m2, en un projecte que es desplegaria en dues fases.

En una primera fase es desenvoluparà al local situat just davant del CMIMA, de 2.565 m2, al Passeig Marítim de la Barceloneta 51, amb la voluntat d’iniciar immediatament l’ús provisional de l’espai mentre avança el projecte i la licitació de les obres. L’acord contempla que, un cop finalitzada amb èxit la primera fase, el projecte es pugui estendre als dos locals contigus, de 690 m2 i 1.075 m2. Aquests espais també estarien destinats a incentivar les activitats de cultura científica dels altres instituts del CSIC a Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya amb la finalitat de fomentar el coneixement científic de la ciutadania.

Per tal de poder avançar i concretar aquest acord, l’Ajuntament es compromet a posar a disposició del CSIC l’avantprojecte d’obres impulsat des de l’Oficina del Pla Litoral i al finançament del projecte i de les obres per iniciar el seu ús per part del centre de recerca.

Per part del CSIC, el primer compromís assumit implica iniciar els tràmits per fer efectiu el traspàs dels locals i el canvi de la titularitat de l’AGE a la del CSIC, i fer-se’n càrrec, per poder després encarregar els projectes necessaris per a l’adequació dels locals.

L’Ajuntament i el CSIC han expressat la voluntat d’establir una comissió de seguiment formada per, com a mínim tres representants per part de l’Ajuntament de Barcelona i tres representants per part del CSIC. El compromís, signat entre les dues institucions, és que aquesta comissió es reuneixi, com a mínim, una vegada al trimestre per fer el seguiment del protocol.