Ajuts per a projectes en línies estratègiques del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023

El Ministeri de Ciència i Innovació, seguint el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, ha aprovat les bases reguladores d’ajuts públics a projectes en línies estratègiques per tal de finançar i impulsar plans de recerca industrial entre empreses i organismes, dirigits a projectes tant de l’àmbit científic com del camp de desenvolupament tecnològic i la innovació.

..
16/06/2022 - 17:42 h - Cultura i lleure Octavi Planells

El termini per a la presentació de les sol·licituds d’ajut va obrir-se el 14 de juny de 2022 i acabarà el 5 de juliol de 2022 a les 14 h. La quantitat màxima destinada per al finançament d’aquesta convocatòria és de 70.000.000 €, dels quals 35.000.000 € en forma de subvenció i els 35.000.000 € restants en forma de préstec. Pel que fa a la quantitat de finançament per projecte, el pressupost mínim serà de 400.000 € i el màxim de 2.000.000 €.

Podran optar a subvenció els organismes públics de recerca; universitats públiques i els seus instituts universitaris; Instituts d’investigació sanitària acreditats; altres centres públics d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia; centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal; universitats privades amb capacitat demostrada en R+D+i; empreses; associacions empresarials sectorials; i centres d’R+D+i de recerca agrària o alimentària dependents de les comunitats autònomes.

Projectes i ajuts

Per poder accedir a la subvenció, les temàtiques dels projectes hauran de relacionar-se amb les prioritats (tòpics), recollides a l’Annex II de l’Ordre CIN/533/2022. Encara que el projecte pugui ser considerat de caràcter transversal, caldrà especificar en quina temàtica de les opcions disponibles de la llista s’emmarca la candidatura. El projecte, que tindrà una durada de tres anys, haurà de comptar amb la participació d’un mínim de dues entitats, entre les quals una haurà de ser un organisme de recerca públic o privat i l’altra, una empresa.

Els ajuts podran concedir-se en modalitat de subvenció, préstec, avançaments reemborsables o una combinació d’aquestes modalitats i podran ser de caràcter anual o plurianual. Els ajuts seran compatibles amb altres subvencions o ajuts precedents d’administracions públiques o privades.

Sol·licituds

Per tal de presentar la sol·licitud i tota la documentació requerida les entitats hauran de fer-ho a través de mitjans electrònics habilitats de la seu electrònica del Ministeri de Ciència i Innovació. Totes les entitats hauran de donar-se d’alta al Sistema d’Entitats del Ministeri de Ciència i Innovació, amb caràcter previ a la presentació de l’ajut.