Anàlisi del flux de persones en temps real per avançar cap a un turisme sostenible a l’Eixample

El projecte de l’empresa Affluences per analitzar el flux de persones en temps real a l’espai públic guanya el repte llençat per Digital Future Society i per l’Ajuntament de Barcelona

..
23/06/2022 - 08:43 h

Turisme sostenible és un terme que reapareix cada any quan sacosta lestiu i larribada massiva de turistes a la ciutat de Barcelona, una de les que més en rep del món gràcies al seu gran atractiu. Avançar cap a aquest model turístic no és fàcil, però gràcies al projecte de lempresa Affluences la ciutat està un pas més a prop daquesta anhelada sostenibilitat. 

Affluences ha presentat un projecte que ha guanyat el repte plantejat per Digital Future Society, programa de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), i lAjuntament de Barcelona, a través de lAgenda 2030, el Districte de lEixample i la regidoria de Turisme i Indústries Creatives. La proposta guanyadora de lempresa ofereix una solució intel·ligent per comptabilitzar i analitzar lafluència de persones en lespai públic, la qual es multiplica amb larribada de lestiu. Aquesta solució permetrà que Barcelona estigui més a prop de millorar la sostenibilitat de lactivitat turística a la ciutat i reduir-ne les externalitats.

La idea presentada per Affluences permet recopilar, analitzar i visualitzar les dades de concentració de persones en zones concretes de la ciutat, en aquest cas de lEixample. Tot això es podrà monitoritzar a través dun panell de co

ntrol, fet que facilitarà la presa de decisions en lelaboració de polítiques públiques per millorar el turisme en aquest dis

tricte. El repte, que semmarca en el programa InnovAcció 2030, ha tingut una molt bona acollida internacional amb un total de 40 propostes rebudes de 10 països diferents.

Com funciona la proposta?

El projecte per analitzar lafluència de persones destaca per la seva tecnologia de sensors 2D, 3D i dinfrarojos per mesurar en temps real el flux i aglomeracions de persones, bicicletes o vehicles tant en espais interiors com exteriors, una proposta innovadora que dona resposta a les necessitats actuals del districte. Amb les dades obtingudes gràcies a aquesta tecnologia es vol mitigar els efectes de la massificació turística per als habitants de lEixample així com millorar lexperiència dels propis visitants de Barcelona. La iniciativa, que en un principi només es desenvoluparà en espais turístics de lEixample, té un potencial escalable a altres espais o sectors, com poden ser les biblioteques o els museus, però tot això es valorarà un cop vistos els resultats de la prova pilot.

La idea dAffluences rebrà un suport econòmic de fins a 40.000 euros gràcies al finançament provinent del fons de limpost turístic (IEET). Entre els projectes presentats, a banda del guanyador, sidentifiquen solucions tecnològiques destinades a la gamificació i promoció de la diversitat del patrimoni cultural a través de la realitat augmentada, la comunicació per segmentació i/o geolocalització, la detecció de patrons de comportament dels turistes, dentre altres. El tribunal ha basat la seva valoració en criteris dinnovació, rellevància a la problemàtica, viabilitat dimplementació i potencial descalabilitat.

.. ..