S’obre la Convocatòria de Projectes Puntuals 2022 destinats a millorar el teixit cultural de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, destina 165.000 euros a aquestes subvencions a les quals també s’hi poden adherir les iniciatives de divulgació.

..
15/06/2022 - 15:54 h - Cultura i lleure Octavi Planells

El termini per a la presentació dels projectes es va obrir el 10 de juny, i durarà fins a l’1 de juliol (ambdós inclosos). La quantitat màxima de subvenció no sobrepassarà el 50% de la despesa total del projecte i servirà per finançar despeses com nònimes i seguretat social del personal fix i eventual, lloguers dels espais, subministraments, material fungible i material tècnic de producció, entre d’altres.

Les subvencions aniran destinades a activitats i/o projectes de caràcter puntual que tenen com a objectiu el desenvolupament d’accions per millorar l’activitat i el teixit cultural de la ciutat mitjançant formes d’expressió com les arts escèniques, la música, la dansa, el món audiovisual, les arts visuals, la literatura, la tecnologia, els esdeveniments socioculturals i la divulgació científica, entre altres disciplines.

Les propostes es presentaran en dues modalitats. Pel que fa a la Modalitat A, podran optar a subvenció aquelles activitats que estiguin relacionades amb aniversaris, efemèrides i celebracions dels projectes que es realitzin fora de l’activitat habitual de l’entitat. Quant a la Modalitat B, estaran destinades als projectes nous o primeres edicions amb voluntat de continuïtat i s’acceptaran esdeveniments de difusió i promoció cultural (com festivals, cicles, mostres o fires); formacions com jornades, tallers i altres activitats formatives; o projectes de recerca vinculats a la recuperació i investigació.

Les activitats, per tal de ser candidates a subvenció, hauran de desenvolupar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2022 i tenir lloc dins del terme municipal de Barcelona.

Participants

Podran ser beneficiàries de la subvenció totes aquelles entitats persones físiques o jurídiques que vulguin efectuar projectes que presentin les característiques de la Modalitat A o de la Modalitat B. Per altra banda, tot i que serà necessari que l’activitat se celebri dins el terme municipal de Barcelona, no serà obligatori que la seu social o delegació de les entitats candidates s’ubiqui dins de la ciutat.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de fer mitjançant els formularis que es podran descarregar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. S’hauran d’emplenar i presentar a través d’aquesta seu, tot seguint les instruccions del portal de tràmits. Hauran d’enviar la sol·licitud telemàticament totes les entitats a excepció de les persones físiques.