Aprenentatge servei

Entitats i universitats: una col·laboració de futur
Inici » Pla Barcelona Ciència » Entitats i universitats: una col·laboració de futur

L’aprenentatge servei és una proposta educativa on les persones participants es formen alhora que treballen sobre necessitats reals de la comunitat amb l’objectiu de millorar-la. Per difondre aquesta metodologia i donar a conèixer alguns casos d’èxit a Barcelona, el 23 de febrer de 2021 es va celebrar la jornada virtual Entitats i universitats, una col·laboració de futur.

La jornada ha estat una proposta del grup de treball Transformació Social del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), que des de 2018 aborda, entre altres temes, l’extensió de l’aprenentatge servei a Barcelona i el seu impacte social. Amb la jornada, s’ha volgut donar resposta a alguns dels reptes de ciutat identificats pel grup de treball, com ara incrementar la visibilitat de l’aprenentatge servei que desenvolupen les universitats, i enfortir la xarxa de col·laboració entre elles i les entitats del territori. En particular, durant la jornada es va compartir la informació necessària per emprendre una activitat d’aprenentatge servei amb les universitats, identificant nous reptes i oportunitats de col·laboració i creant alhora un espai de debat i presa de contacte entre entitats i universitats.
 

La ciència com a punt clau

Les propostes dels grups de treball del CAMU s’impulsen des del Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona. És per això que aquesta jornada, oberta a tot tipus d’entitats, va posar l’accent en l’àmbit de la ciència, entesa en sentit ampli com a eina indispensable per fer front als reptes urbans i socials contemporanis.

La primera part de la jornada i les conclusions finals es van emetre en directe des del canal de YouTube de l’Ajuntament de Barcelona, on es va habilitar alhora un xat per a preguntes i comentaris que es van fer arribar en directe a les persones ponents (el programa detallat de la jornada es troba al final d’aquesta pàgina).
 

Resultats positius

Segons els resultats de l’enquesta de valoració, la jornada s’ha considerat molt positiva, especialment la taula rodona i la presentació d’experiències, i útil per aclarir el concepte d’aprenentatge servei i donar major visibilitat a les universitats i entitats que treballen en aquesta camp. Alhora, ha resultat un espai motivador de cara a emprendre activitats o projectes d’ApS entre entitats i universitats. Tant les entitats com les universitats van tenir representació en tots els grups temàtics. El nombre de persones participants provinents de l’àmbit acadèmic i científic va superar el de les provinents d’entitats, si bé el nombre d’entitats va gairebé duplicar el d’institucions de l’àmbit acadèmic i científic.

 

Enregistraments de la jornada

A fi que la informació i les experiències compartides durant la jornada segueixin facilitant la presa de contacte i la col·laboració entre entitats i universitats en el marc de projectes d’aprenentatge servei, a continuació es poden consultar dos enregistraments: una versió resumida de la jornada, que en recull els elements més rellevants o representatius, i una versió extensa, amb la jornada sencera (a excepció dels grups temàtics, que requerien inscripció).

Igualment, s’inclou a sota el llistat amb els enllaços a la informació online que les universitats posen a disposició de les entitats de qualsevol àmbit per fer arribar propostes o necessitats que puguin emmarcar-se en un projecte d’ApS.

 

 

 

Més recursos i informació

 

 

Programa

10.30 - 10.35 h. Benvinguda

Benvinguda, verificació de la connectivitat i presentació de la jornada.
 

10.35 - 10.45 h. Introducció

 • Presentació del Departament de Ciència i Universitats i l’orientació de la jornada, a càrrec de Júlia Miralles de Imperial, delegada de Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona.
   
 • Presentació de la tasca del grup de treball Transformació Social del CAMU, a càrrec de Sebastià Sarasa, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del grup de treball.
   

10.45 - 11.45 h. Dues experiències d’aprenentatge servei de l’àmbit científic

 • FAADA i els menjadors escolars pel canvi climàtic, la salut i els animals a l'assignatura Desenvolupament Sostenible de la Facultat de Biologia de la UB. Experiències d’aprenentatge servei impulsades entre diverses entitats vinculades al Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) de l'Ajuntament de Barcelona i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Presentació a càrrec de la Facultat de Biologia (UB) i la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA).
   
 • Impacte climàtic del gas natural i les grans infraestructures energètiques. Experiència d’aprenentatge servei impulsada entre l’Observatori del Deute a la Globalització (ODG) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el marc del taller de Recerca-Acció del Màster de Ciència i Tecnologia. Presentació a càrrec de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC i l’Observatori del Deute a la Globalització.
   

11.45 - 12.00 h. Pausa
 

12.00 - 13.00 h. Taula rodona: Aprenentatge servei a les universitats

Presentació de l’activitat i espais d’aprenentatge servei de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, a càrrec de:

 • UB - Victoria Morín, professora a l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • UAB - Sara Martínez, coordinadora de l’Oficina ApS de la UAB (FAS).
 • UPC - Dídac Ferrer, cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat.
 • UPF - Vanessa Soria, tècnica de l'Àmbit d'Innovació Docent.
 • UOC - Nadja Gmelch, directora del Grup Operatiu Projectes pel Coneixement Obert, Globalització i Cooperació.

Modera: Mireia Esparza, Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.
 

13.00 - 15.30 h. Pausa per dinar
 

15.30-16.30 h. Grups temàtics

Presa de contacte, debat i prospecció de col·laboracions, en grups dinamitzats mitjançant eines de participació en línia i emmarcats respectivament en els següents tres eixos:

 • Grup 1 - Alimentació saludable i sostenible
 • Grup 2 - Medi ambient i ciutats de futur
 • Grup 3 - Gènere, diversitat i equitat
   

16.30 - 17.00 h. Conclusions i cloenda

Presentació de les conclusions i principals resultats de cada grup temàtic, a càrrec d’una persona vocal de cada grup. Cloenda a càrrec de Júlia Miralles de Imperial, delegada de Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Organització

La jornada està organitzada pel Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració del Consell Assessor Municipal d’Universitats i La Mandarina de Newton, que també n’és entitat dinamitzadora.

 

Banner jornada aprenentatge servei - entitats i universitats