Ciència Ciutadana als Barris

Inici » Ciència Ciutadana als Barris

A través d’alguns dels projectes de ciència ciutadana de l’Oficina, veïns i veïnes de diferents zones de Barcelona duen a terme una recerca real amb un impacte directe sobre el barri. En aquest programa, els equipaments s’hi sumen al programa i actuen com a epicentre de reunió, preparació i discussió dels projectes, que impliquen a diversos col·lectius.

El veïnat, les escoles, la comunitat científica i les entitats locals són els grans protagonistes de la recerca que s’inclou dins d’aquest programa. Gràcies a aquests col·lectius, Ciència Ciutadana als Barris constitueix una aposta per reforçar les pràctiques d’una recerca participada que dóna resposta a les inquietuds dels barcelonins i les barcelonines.

Com funciona

Ciència Ciutadana als Barris inclou un procediment comú, amb els passos següents:

Plantejament d’un repte. Una inquietud social, ambiental o de salut que afecti el barri i que mobilitzi centres cívics, centres educatius i diversos col·lectius. Es parteix d’una pregunta de recerca, una hipòtesi.

Recollida de dades. Treball de camp i anàlisi per poder donar resposta a la pregunta de partida amb eines, recursos i acompanyament de projectes de ciència ciutadana ja existents.

Resultats i interpretació. S’analitzen i es discuteixen els resultats col·lectivament, incloent-hi les contribucions d’altres projectes de ciència ciutadana.

Acció. Es presenta el procés de recerca a la ciutadania, juntament amb recomanacions per a l’adopció de noves polítiques que responguin d’una manera eficaç a la inquietud que ha motivat la recerca.

Els barris

La Barceloneta
La Nova Esquerra de l’Eixample
La Maternitat i Sant Ramon
El Guinardó
El Bon Pastor
Baró de Viver
Sarrià
El Raval
Sagrada Família
Montbau