Pla Barcelona Ciència

Eix 4 - Ciència, art, innovació i societat
Inici » Pla Barcelona Ciència » Eix 4 - Ciència, art, innovació i societat

Incentivar el vincle creatiu entre l’art, la ciència i la tecnologia, estimulant la cocreació i l’intercanvi de coneixements; activar el diàleg i l’intercanvi de coneixement científic entre els actors socials i econòmics de la ciutat; i consolidar les relacions dels equipaments d’innovació del teixit científic a la ciutat i a la regió metropolitana.

 

Objectiu 13

Fomentar la relació entre art, ciència, tecnologia i societat des d’un punt de vista transversal, en què es promoguin espais de cocreació entre perfils i àmbits diversos.
 

Accions

 • 13.1. Dinamitzar, mitjançant el programa Collide, en aliança amb el CERN, les residències artístiques al CERN i les fàbriques de creació de Barcelona.
 • 13.2. Donar suport a nous projectes compartits entre centres de recerca, associacions i centres culturals i artístics de la ciutat.
 • 13.3. Dissenyar programes específics de suport a aquelles pràctiques que cerquin l’encontre entre l’art i la ciència, promovent trobades entre artistes i científics per implicar-los en projectes conjunts, i fer-ho sota el guiatge dels centres de recerca i els equipaments de creació cultural de la ciutat, com les fàbriques de creació.
 • 13.4. Arrelament a la ciutat de l’esdeveniment ISEA que s’hi celebrarà el 2022.
 • 13.5. Desenvolupar el projecte de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet com un node dinamitzador i impulsor de processos de trobada entre l’art i la ciència.
   

Contingut relacionat

Notícies relacionades

 

Objectiu 14

Impulsar la connexió entre els actors científics i els projectes i els equipaments d’innovació de la ciutat.
 

Accions

 • 14.1. Donar suport a la dinamització de les relacions entre actors científics i el LID i l’i·Lab.
 • 14.2. Reforçar el vessant científic dels ateneus de creació i fabricació.

 

Objectiu 15

Facilitar la transferència de coneixement científic als actors socials i econòmics, en especial a aquells que disposen de pocs o nuls recursos, per a la recerca pròpia i que treballen per una economia equitativa i sostenible amb l’entorn.
 

Accions

 • 15.1. Donar suport conceptual i econòmic a la transferència de coneixement i de tecnologia, especialment per als reptes científics identificats per la Comissió Europea i l’Organització Mundial de la Salut.
 • 15.2. Reforçar i desenvolupar noves oportunitats i espais per impulsar la transferència de coneixement en tots els àmbits de la societat i convertir-los en projectes rellevants en els àmbits social i econòmic per a la ciutat de Barcelona.
 • 15.3. Incorporar aquest objectiu en els convenis amb universitats i centres de recerca.
 • 15.4. Organitzar una plataforma de transferència de coneixement amb les universitats cap al sector social i econòmic amb metodologies efectives d’assessorament i transferència pràctica.
 • 15.5. Participar en la taula d’innovació transversal entre diverses àrees i direccions de l’Ajuntament per facilitar la transferència de la recerca a les solucions urbanes, i per buscar fórmules innovadores que resolguin els reptes emergents.

 

< Eix 3 | Pla Barcelona Ciència >