Els tres eixos
i les deu línies estratègiques

Inici » Els tres eixos i les deu línies estratègiques

Suport municipal a la recerca

01

Noves línies de finançament a projectes de recerca i innovació impulsats i desenvolupats pels centres de recerca i tecnologia de la ciutat i la seva àrea metropolitana.

02

Oferta d’habitatges a preus accessibles per a investigadors i investigadores, amb especial èmfasi en el barri de la Marina.

03

Impuls de projectes urbans que catalitzin les activitats de recerca i la innovació a la ciutat, perquè converteixin de nou el parc de la Ciutadella en la Ciutadella del Coneixement.

Capital Europea de la ciència

05

Constitució d’un consell científic assessor per implicar el talent recercador en el desplegament del Pla de ciència.

06

Impuls i reforç dels programes STEAM i EscoLab, que permeten generar vocacions científiques en escoles i instituts (especialment de nenes i joves) sota el guiatge dels mateixos investigadors i investigadores, i donar visibilitat a les dones investigadores.

07

Aliança amb el CERN, el Laboratori Europeu de Física de Partícules, per al foment de les arts i la ciència, mitjançant el programa Collide, que permetrà la residència artística combinada aal CERN i una fàbrica de creació de Barcelona, i desplegarà accions educatives en la interrelació entre ciència i art.

08

Impuls a espais de reflexió i divulgació de la ciència que facilitin la intervenció activa de la ciutadania, tant des de projectes consolidats (Festival de la Ciència, l’Oficina Ciència Ciutadana) com des de noves iniciatives com és la  “Biennal Ciutat i Ciència” (febrer de 2019). 

Laboratori urbà d’innovació

09

Impuls d’espais d’innovació urbana, com el laboratori d’experimentació i.Lab, a través de la Fundació Bit Habitat, o el reforçament del programa Decidim, que articulin la  col·laboració oberta entre la ciutadania, les universitats i els centres de recerca, el teixit productiu i emprenedor, i la mateixa administració. I connectar-los amb  iniciatives semblants d’altres ciutats internacionals

10

Intensificar la connexió entre els  equipaments de ciència i recerca i les fires i congressos que se celebren a Barcelona, de manera que esdevinguin un tractor de l’ecosistema innovador de la ciutat. 

Suport municipal a la recerca