Facultat de Ciències de la Terra (UB)

Inici » Equipament » Facultat de Ciències de la Terra (UB)

Creada el 1974, des del 1988 s’ubica a la Zona Universitària. En ella es cursen estudis i es fa recerca en geologia, ciències del mar (en col·laboració amb la Facultat de Biologia), i enginyeria geològica i ambiental (junt amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona).

Adreça

Carrer de Martí i Franquès, s/n.

Web

Altres equipaments