Facultat de Química (UB)

Inici » Equipament » Facultat de Química (UB)

Facultat d’aquesta matèria millor valorada en tot l’Estat. Comparteix edifici amb la Facultat de Física de la mateixa universitat. La seva activitat docent i investigadora aborda camps com la química en sentit ampli, l’enginyeria química i l’enginyeria de materials. Ocasionalment acull activitats de divulgació per al públic general.

 

Adreça

Carrer de Martí i Franquès, 1-11.

Web