Institut de Neurociències

Inici » Equipament » Institut de Neurociències

Centre de la Universitat de Barcelona creat el 2015 que està especialitzat en l’estudi del funcionament del sistema nerviós a diferents nivells d’anàlisi, des de la biologia de les neurones, fins la seva organització en xarxes i les funcions cognitives i del comportament. Per la seva tasca, el 2018, ha estat reconegut com a Centre d’Excel·lència Maria de Maeztu.

Adreça

Passeig de la Vall d’Hebron, 171.

Web