Líquens de Barcelona

Inici » Líquens de Barcelona

Els líquens són organismes singulars i molt resistents: poden viure sobre roca i prosperar sota condicions climàtiques i meteorològiques extremes. Són molt sensibles a l’augment de concentracions de contaminants, cosa que els fa uns bioindicadors excel·lents, sentinelles naturals de la qualitat de l’aire. El mapa de líquens d’una ciutat reflecteix la seva qualitat i permet seguir-ne l’evolució. Els ciutadans i les ciutadanes participen en el mapatge de líquens de Barcelona treballant amb persones expertes per tal d’identificar les espècies, reconèixer-les i poder-les interpretar. Les dades recollides s’integren en la plataforma Natusfera, en la qual, un cop validades, es bolquen a la plataforma GBIF, de biodiversitat global.

Estat: actiu periòdicament

Activitats en el marc de l’Oficina: Programa als Barris, Festa de la Ciència, Calidoscopi 2019, Comunitat de pràctica

On visualitzar les dades recollides: Natusfera

Àmbit: ambiental