Notícies

Inici » Noticia » Noves accions per consolidar el posicionament internacional de Barcelona com a ciutat de ciència

Noves accions per consolidar el posicionament internacional de Barcelona com a ciutat de ciència

12 maig 2021

Ciència. L’Ajuntament presenta el document que desenvolupa l’eix del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 dedicat a la projecció internacional del model de ciència de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui al teixit científic de la ciutat les conclusions d’un procés de debat i reflexió que es va obrir a les Jornades Barcelona Ciutat de Ciència. La trobada, organitzada pel Departament de Ciència i Universitats (depenent de la tinència d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat) tenia l’objectiu de detectar nous reptes que permetin revertir els efectes negatius que la pandèmia de la covid-19 ha provocat en el model de projecció internacional de la ciutat.

Les jornades de debat i reflexió, que es van desenvolupar en tres trobades diferents, van aplegar 53 persones de 35 institucions de l’àmbit científic i acadèmic de la ciutat, que avui han estat convocades per compartir el document final, en el qual s’estableixen els compromisos col·lectius entre l’Ajuntament de Barcelona i aquest teixit científic barceloní i metropolità, per tal de seguir impulsant i consolidar el posicionament internacional de Barcelona com a ciutat de ciència. Un posicionament que a hores d’ara ja és conegut, ja que per exemple, l’índex de la revista Nature de ciutats científiques situa Barcelona com la primera ciutat espanyola en producció científica, i la quarta de la Unió Europea.

 

Les accions

El document presentat avui desplega i desenvolupa l’eix del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 dedicat a la projecció internacional de la ciutat, i inclou 6 grans reptes i 30 vies d’accions a desenvolupar en els propers dos anys. Són els següents:

1. Entorn laboral i social del recercaire: fer de Barcelona una ciutat atractiva per establir-s’hi i quedar-s’hi

 • 1.1. La creació d’una eina digital on se centralitzin els tràmits i la informació necessària que una persona necessita conèixer i dur a terme quan s’estableix a la ciutat.
 • 1.2. La creació d’un programa d’acollida i acompanyament en l’acollida de talent internacional (‘pre & welcome pack’).
 • 1.3. La generació d’un programa públic d’habitatge de curta i mitjana estada per a professionals de l’àmbit científic i acadèmic que es vulguin establir a la ciutat, i per a les seves famílies.
 • 1.4. L’impuls d’un conveni amb ICREA per establir un sistema de beques internacionals “Barcelona Research”, orientades a generar coneixement científic per resoldre reptes de rellevància per a la ciutadania.
 • 1.5. La promoció, conjuntament amb les administracions competents, d’un debat de bones pràctiques en la contractació de professionals en el camp de la recerca per tal de revisar la situació salarial i la precarietat en el teixit científic de Barcelona.

2. Innovació científica i transferència de tecnologia i coneixement: creixement del teixit econòmic científic de la ciutat

 • 2.1. El foment de la creació d’acceleradores i infraestructures d’innovació científica a prop dels centres de recerca de la ciutat, amb accent en espais de coworking especialitzats (laboratoris compartits, instrumentació d’alt nivell d’ús comú, etc.)
 • 2.2. La generació d’un programa d’acompanyament de spin-off i start-up, per tal de facilitar la permeabilitat i el trànsit de professionals entre les institucions científiques i el teixit econòmic i social científic.
 • 2.3. La implicació del teixit econòmic de la ciutat en la dinamització de la innovació científica, generant mecanismes de col·laboració públic-privada per incrementar la inversió en R+D+i.

3. Espais de coordinació entre els centres de recerca i universitats de la ciutat i la seva àrea metropolitana

 • 3.1. La generació d’espais de coordinació i integració de les institucions científiques de la ciutat i la seva àrea metropolitana des de l’Ajuntament de Barcelona.
 • 3.2. L’avenç envers una visió més integradora entre els diversos centres: creació de clústers, ‘community practices’ entre centres que treballen en els diferents àmbits científics i de recerca. Explorar models de governança compartida.
 • 3.3. La creació d’un portal web que centralitzi la informació del teixit científic de la ciutat i la seva àrea metropolitana, funcionant com a distribuidor cap als diferents centres de recerca i universitats.
 • 3.4. L’establiment de sinergies de treball i de caire infraestructural entre universitats i centres de recerca per tal d’optimitzar l’ús dels recursos instrumentals ja existents a la ciutat.
 • 3.5. Crear eines per generar un sentiment de pertinença a un mateix ecosistema científic i acadèmic: Barcelona Ciència.

4. Marca “Barcelona Ciència”: un element de referència de la ciutat, els centres de recerca, les universitats i els professionals que treballen en el teixit científic i acadèmic de la ciutat

 • 4.1. La consolidació de la marca “Barcelona Ciència” com a punt compartit entre institucions, centres, universitats, projectes i equipaments del teixit científic de la ciutat i l’àrea metropolitana.
 • 4.2. Visibilitzar, a través de les webs de l’Ajuntament i en col·laboració amb els mitjans de comunicació, les aportacions i èxits científics generats a la ciutat per tal d’associar la imatge de la ciutat a un valor internacionalment reconegut.
 • 4.3. El foment de la creació de programes per a investigadors distingits (sabàtics) perquè puguin fer una estada de recerca a la ciutat, per tal de generar “efectes crida” i “ambaixadors” de la ciutat.
 • 4.4. L’impuls d’una oferta turística que tingui com a centre temàtic itineraris i visites a les universitats, els centres de recerca i les infraestructures científiques de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
 • 4.5. La presència de la marca “Barcelona Ciència” a les grans fires i congressos ja existents a la ciutat, per fer present el teixit científic en entorns internacionals.
 • 4.6. La creació d’un programa d’“Ambaixadors científics” per tal de projectar la marca “Barcelona Ciència” tant dins com fora de la ciutat.

5. Cultura científica a la ciutat i ciència participativa

 • 5.1. L’organització de convocatòries periòdiques de recerca en ciència ciutadana des de l’Ajuntament.
 • 5.2. La promoció d’espais de ciència participativa, en clau de proximitat, per proposar solucions als reptes urbans de la ciutat.
 • 5.3. Fer de Barcelona centre de referència del sud d’Europa en l’impuls de les sinergies entre l’art i la ciència.
 • 5.4. La incorporació dels centres de recerca i les universitats en les estratègies i programació dels equipaments de proximitat que s’impulsen des de l’Ajuntament.
 • 5.5. Generar campanyes comunicatives en equipaments municipals i espais públics (aeroport, platges, transport públic, banderoles, estacions, centre cívics, biblioteques, museus, etc.) per dimensionar Barcelona com a pol científic.
 • 5.6. La consolidació dels programes educatius d’activitats i promoció de vocacions científiques a l’educació infantil, primària i secundària, i l’exploració de noves iniciatives en aquest àmbit.

6. Diàleg i col·laboració entre els centres de recerca, les universitats i l’Ajuntament de Barcelona

 • 6.1. La posada en comú de les agendes compartides entre agents socials i administració per plantejar els reptes urbans i com es poden solucionar des de la ciència.
 • 6.2. El suport de l’Ajuntament a la creació i l’organització de congressos i esdeveniments internacionals promoguts pel teixit científic a la ciutat.
 • 6.3. La incorporació dels centres de recerca i el seu personal investigador en el disseny i avaluació de les polítiques públiques.
 •  6.4. La creació d’una oficina de verificació de fake news en el camp de la ciència, en la línia de la xarxa antirumors existent.
 • 6.5. El lideratge de Barcelona en la presentació de projectes susceptibles d’optar als fons Next Generation i altres convocatòries europees, per invertir-les en infraestructura i desenvolupament del teixit científic local.