Notícies

Inici » Noticia » Una estratègia sobre l’envelliment per anticipar els canvis demogràfics

Una estratègia sobre l’envelliment per anticipar els canvis demogràfics

13 juliol 2018

Gent gran. El pla inclou 77 accions per impulsar els serveis de cura, l’envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

L’Estratègia de canvi demogràfic i envelliment preveu polítiques per combatre la solitud no volguda i fomentar una atenció integral individualitzada i comunitària amb principis d’inclusió, d’equitat i de justícia de gènere. El pla inclou 77 accions que impulsen els serveis de cura, l’envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

Hi ha aproximadament 165.000 persones de més de 75 anys a la ciutat, una tercera part d’elles viuen soles i cada dia s’incorporen tretze persones al Servei de Teleassistència i sis al Servei d’Ajuda a Domicili. Una societat, amb una esperança de vida de 83 anys de mitjana que va a l’alça, que continuarà envellint en el futur.

L’any 2030 una de cada tres persones tindrà seixanta anys o més i el 66% de les persones més grans de 80 anys seran dones. La tendència, a més, indica un canvi en el perfil de les pròximes generacions de gent gran. D’una banda, estaran més ben preparades acadèmicament, tindran una carrera professional més llarga i més salut. De l’altra, augmentarà el nombre de persones amb deutes pendents o sense habitatge en propietat, un fet que influirà en la gestió econòmica domèstica. 

L’Estratègia de canvi demogràfic i envelliment, que és el resultat d’un treball col·lectiu amb experts i diversos espais de participació, inclou aquesta diagnosi com a punt de partida. L’objectiu és anticipar unes polítiques municipals adaptades al canvi demogràfic i ajustar els serveis i equipaments a les necessitats de les pròximes generacions.

Atenció de proximitat 

La ciutat ofereix 62 serveis a les persones grans i entre el 2015 i el 2018 s’ha incrementat un 65% el pressupost municipal que s’hi destina: de 83,8 a 138,3 milions d’euros.

Per adaptar-se a la tendència demogràfica, el nou pla inclou 77 accions emmarcades en 4 eixos principals: impulsar els serveis públics de la cura, fomentar la convivència i l’intercanvi generacional, facilitar l’aprenentatge i els espais de participació i aprofundir en els efectes socials i urbans del canvi demogràfic.

Per acostar l’atenció a les persones grans i avançar pel que fa a l’habilitació de les superilles de cures (zones als barris que disposen de diversos serveis socials i espais comunitaris), s’ha mapat la ciutat, illa a illa, amb els perfils socials dels usuaris. Així, es podrà determinar amb més detall on és més adient agrupar els equipaments.

A més, es preveu desenvolupar camins amics per a la gent gran, mesures per facilitar l’accés a la cultura i reduir la fractura digital, elaborar un llibre blanc sobre educació i analitzar les necessitats dels col·lectius més vulnerables per planificar accions concretes, entre altres.