Publicada la guia ‘Ciència ciutadana i aprenentatge servei’

Inici » Noticies Ciencia » Publicada la guia ‘Ciència ciutadana i aprenentatge servei’

14 abril 2020

El document explora els punts en comú entre les dues pràctiques i proposa sinergies a favor de la comunitat.

 

L’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei han elaborat i publicat la guia Ciència ciutadana i aprenentatge servei, on s’examinen les interseccions i sinergies entre aquestes dues pràctiques. El document és el fruit d’una jornada que va organitzar l’Institut de Cultura de Barcelona el 26 de juny del 2019 i de la tasca a càrrec del grup de treball conjunt, l’Oficina de Ciència Ciutadana i el Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei. Tot aquest procés tenia l’objectiu d’identificar els elements comuns entre ciència ciutadana i aprenentatge servei i crear sinergies per promoure la participació dels nois i noies en la producció de nou coneixement i en el seu ús per millorar la vida de la comunitat, fites que queden reflectides en aquest document.

S’entén per ciència ciutadana aquella recerca científica en la que hi participen persones no especialitzades en algun moment del seu procés: el plantejament d’hipòtesis, el disseny experimental, la recollida de mostres, l’anàlisi de resultats o l’obtenció de conclusions. Molts dels projectes de ciència ciutadana solen respondre a una inquietud de la societat i volen aportar solucions als seus problemes i necessitats. Per altra banda, l’aprenentatge servei és una proposta educativa que parteix de l’adquisició i ús de nous coneixements per a la realització d’un servei útil a la comunitat. Les dues pràctiques tenen per tant l’objectiu comú de millorar el nostre entorn; la ciència ciutadana ho fa des de la generació de nou coneixement mentre que l'aprenentatge servei, des de l’adquisició de coneixement i la posada en pràctica.
 

Punts en comú

La comunitat educativa és un dels àmbits on la unió de ciència ciutadana i aprenentatge servei guanya força. És per això que diverses d’aquestes iniciatives es desenvolupen en entorns escolars. El document ho mostra amb exemples de projectes exitosos. En el cas de la ciència ciutadana, es donen a conèixer les experiències d’èxit a les escoles dels projectes Mosquito Alert, Microplastic Watchers (de la plataforma Observadors del Mar), Beepath, RiuNet i Jocs pel canvi social. En quant a l’aprenentatge servei, el document presenta tres iniciatives també d’èxit amb un estret vincle amb l’àmbit científic i ambiental: Donació de sang i educació per a la ciutadania, Mans a terra i Trucs per a l'Empordà.

De tots aquests projectes es poden extreure una sèrie d’aspectes derivats de la unió de la ciència ciutadana i l’aprenentatge servei. A través de la realització d’una recerca, les persones participants ofereixen un servei que permet a la comunitat assolir un repte real que motiva i dona sentit als projectes. Aquests projectes tenen tots un component educatiu, faciliten l’aprenentatge vivencial i significatiu, promouen una reflexió constant, fomenten l’obertura, la cooperació, el treball en xarxa i impacten positivament en la societat. Per tant, la unió de ciència ciutadana i aprenentatge servei és una relació de mutualisme, on ambdues practiques s’aporten l’una a l’altra i permeten afavorir el nostre entorn a través de la recerca i l’educació.

 

Descarregar el document