Decàleg de bones pràctiques

Inici » Ciència Ciutadana » Decàleg de bones pràctiques

Tot projecte interessat a col·laborar amb l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona ha de subscriure els punts següents:

 

1

Els projectes sota aquesta acceptació contemplen la generació de nou coneixement amb la participació activa de la ciutadania en almenys una etapa del procés de recerca. Els projectes han de considerar el ciutadà com a peça imprescindible per dur a terme la recerca proposada.

 

2

Els projectes hauran de garantir algun d’aquests 4 nivells de participació ciutadana:

  • Nivell 1. Crowdsourcing. Els ciutadans capten o processen dades.

  • Nivell 2. Intel·ligència distribuïda. Els ciutadans interpreten dades.

  • Nivell 3. Ciència participada. Els ciutadans participen en la definició de problemes, reptes, objectius i en la captació de dades.

  • Nivell 4. Ciència col·laborativa. Els ciutadans dissenyen amb els científics la recerca que s’ha de dur a terme. La recerca ha de tenir un impacte directe sobre l’entorn immediat del ciutadà i pot motivar accions ben específiques a la ciutat.

 

3

El projectes procuraran que la recerca tingui un impacte social i socioambiental i sigui capaç d’aportar directives a les polítiques públiques a nivell local i de país.

 

4

Els projectes i les institucions que els impulsen promouran les polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones que permetin combatre qualsevol discriminació i assetjament per raó de sexe, tant en l’entorn científic com en qualsevol altre àmbit de la societat.

 

5

En la mesura que sigui possible, els projectes s’esforçaran per:

  • establir plans i protocols d’accés que siguin pràctics i capaços de generar un repositori comú de dades obertes i accessibles;

  • documentar degudament (establint plans i protocols) els codis de programació per treballar cap a la generació d’un repositori comú i obert.;

  • mantenir una política de ciència oberta i fer servir llicències Creative Commons per reforçar la replicabilitat;

  • cercar plataformes experimentals comunes, ja siguin eines comunes (programari i ginys tecnològics) o experiments dissenyats a partir d’una mateixa base per una activitat científica sostenible.

 

6

El responsables dels projectes combinaran la recerca estricta amb accions de comunicació integrades a l’activitat i fer-ho de forma orgànica per apropar els resultats i el procés de la recerca al ciutadà no expert.

 

7

El projectes hauran de comunicar els resultats de la seva recerca als ciutadans participants en el conjunt d’experiments i treballs de camp, preferiblement, abans que a ningú altre.

 

8

Tots el grups participants estan convidats a donar suport a la comunitat de pràctica de l’Oficina:

  • donant a conèixer i mantenint informats a la resta de grups sobre l’estat del seu projecte i els seus interessos;

  • participant activament a les reunions periòdiques de l’Oficina per afavorir el networking i una governança oberta i participada.

 

9

Els projectes contribuiran de forma activa a la visibilitat de tots els projectes de l’Oficina i les activitats transversals generades.

 

10

Tothom involucrat està convidat a generar un entorn de confiança, col·laboratiu i de nocompetència.

 

Els projectes i els seus membres hauran de seguir les pautes de comportament Responsible Research and Innovation (RRI) promogudes per la Unió Europea i respondre als Objectius del Desenvolupament Sostenible promoguts per la UNESCO.
 

Barcelona, actualitzat juny 2020
 

< Tornar a Ciència Ciutadana