Pla Barcelona Ciència

Inici » Pla Barcelona Ciència

Què és?

El Pla Barcelona Ciència té per objectiu impulsar la nostra ciutat com a capital europea en recerca i innovació. El pla, que es desplegarà en base a la col·laboració i el consens entre centres de recerca i empreses, universitats, administracions i la ciutadania, s’articularà en base a tres eixos fonamentals: el suport municipal a la recerca i la innovació; la consolidació de la capitalitat científica de Barcelona,  i l’impuls d’un laboratori urbà d’innovació.

Els 3 eixos i les 10 línies estratègiques

 

Descarrega el programa

Barcelona té un ecosistema de recerca i innovació que la situa com una de les principals capitals europees en termes científics.

Tenim professionals, estudiants, investigadors i investigadores, una extensíssima xarxa de centres de recerca i investigació de primer nivell i d’universitats públiques, un teixit productiu molt potent i innovador.