Pla Barcelona Ciència

2020-2023
Inici » Pla Barcelona Ciència

Què és?

El Pla Barcelona Ciència 2020-2023 té per objectiu impulsar una política de ciència i universitats en l’àmbit de ciutat i convertir-la en capital europea en recerca i innovació. El pla s’ha elaborat sobre la base de la col·laboració i el consens entre la comunitat científica de la ciutat —gràcies al Consell Assessor Científic—, els centres de recerca, les empreses, les universitats, les administracions i la ciutadania que hi ha participat. El 2021, el pla ha pres un nou impuls per tal d’adaptar-lo a les necessitats i reptes marcats per la pandèmia de covid-19.

S’articula en quatre eixos: Barcelona, ciutat de ciència a Europa; recerca per afrontar els reptes de ciutat; cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania, i ciència, art, innovació i societat.

Descarregar el document del Pla 2020-2023

 

Els quatre eixos
 

 

Més informació

Què és - Pla Barcelona Ciència

Una aposta pel coneixement i les solucions innovadores a favor de la qualitat de vida, l’envelliment, la mobilitat i el medi ambient.

4 eixos de treball, 15 objectius i més de 50 accions.