Pla Barcelona Ciència

Eix 1 - Barcelona, ciutat de ciència a Europa
Inici » Pla Barcelona Ciència » Eix 1 - Barcelona, ciutat de ciència a Europa

Visibilitzar la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques i de la comunitat científica de la ciutat i d’Europa; generar aliances entre ciutats i amb entitats clau del coneixement en l’àmbit europeu; i treballar per fer efectiu el potencial de Barcelona i de la regió metropolitana per esdevenir seu de la reflexió i el diàleg en l’àmbit europeu entorn dels debats ètics, polítics i socials que generen els avenços científics.
 

Contingut relacionat

Notícies relacionades

 

Objectiu 1

Consolidar el premi Hipàtia i avançar cap al reconeixement d’aquest premi en el marc de la UE.
 

Accions

 • 1.1. Organitzar tres noves edicions del premi Hipàtia (2020-2023).
   

Contingut relacionat

Notícies relacionades

 

Objectiu 2

Convertir Barcelona en seu europea del debat ètic, polític i social sobre els avenços científics en matèria digital, de biogenètica, de biomedicina o d’intel·ligència artificial, entre d’altres.
 

Accions

 • 2.1. Definir el mapa d’actors locals, estatals, europeus i internacionals, tant científics com polítics, més rellevants en la matèria, i crear i dinamitzar un comitè promotor.
 • 2.2. Organitzar debats sobre el tema mitjançant les biennals i altres fòrums que es puguin activar al llarg del mandat, amb un accés fàcil i obert per a tota la ciutadania.
 • 2.3. Mobilitzar la xarxa de diplomàcia pública i civil que componen totes les entitats amb seu a Barcelona, amb connexions i influència internacional com una plataforma al servei de la ciutat.
 • 2.4. Desenvolupar als laboratoris i ateneus de la ciutat un programa conjunt amb accions relacionades, col·laborant i consolidant la xarxa ciutadana barcelonina.
 • 2.5. Promoure estades a Barcelona de referents científics, polítics i socials en el debat ètic dels avenços científics.
 • 2.6. Facilitar projectes compartits amb centres de recerca, organitzacions i empreses que treballin en la democratització tecnològica de les dades i els criteris ètics en camps com la biogenètica i la biomedicina.
 • 2.7. Participar en un protocol de ciutat per establir criteris municipals ètics en la implementació tecnològica i digital.
 • 2.8. Tractar debats d’ètica i democratització de la ciència que s’han posat sobre la taula durant la crisi de la covid-19.

 

Objectiu 3

Reconèixer el mèrit científic de la comunitat de recerca local i internacional.
 

Accions

 • 3.1. Participar en les convocatòries de premis que impulsi la ciutat de Barcelona i que vulguin reconèixer el mèrit científic, com els premis Ciutat de Barcelona.
 • 3.2. Visibilitzar, a través del web Barcelona Ciència i en col·laboració amb els mitjans de comunicació, les aportacions d’investigadors i investigadores de prestigi reconegut, tant locals com dels que venen a la ciutat per fer conferències, recerca o assessoraments.
 • 3.3. Editar un llibre sobre la Barcelona científica que reconegui les aportacions i la influència internacional de la comunitat científica de la ciutat durant el segle XX.
 • 3.4. Valorar l’atractiu de la ciutat en termes de desenvolupament científic i tecnològic.
 • 3.5. Promoure el reconeixement i la visibilitat de la capitalitat científica i mediterrània i el colideratge de Barcelona, tant en l'àmbit estatal com a escala internacional, i dels seus centres, laboratoris i universitats, com a ciutat oberta, innovadora i justa.
 • 3.6. Donar suport i reconèixer el valor de la ciència i el coneixement per planificar i definir estratègies de futur i de la reconstrucció social i econòmica mitjançant el reconeixement del talent científic.

 

Objectiu 4

Establir acords amb ciutats europees i internacionals per definir i compartir solucions als reptes urbans actuals, i facilitar les col·laboracions entre actors clau de les ciutats corresponents.
 

Accions

 • 4.1. Obrir noves relacions amb l’Amèrica Llatina i l’est d’Europa. Reforçar o plantejar aliances clau amb xarxes de ciutats nord-americanes o d’altres països.
 • 4.2. Consolidar el treball multilateral, de diàleg i en xarxa amb altres ciutats europees per avançar en la cooperació i la col·laboració per trobar solucions als reptes urbans i globals de les nostres ciutats, especialment als sorgits a causa de la covid-19, que requereixin una actuació més urgent.
 • 4.3. Definir un projecte de col·laboració entre ciutats en què es vinculin els ajuntaments i els centres de recerca i les universitats locals i europees, per fer front als debats metropolitans globals, com ara la mobilitat sostenible i els nous models urbans i de mobilitat.
 • 4.4. Elaborar un projecte comunicatiu de Barcelona com una ciutat de ciència accessible i oberta al coneixement científic equitatiu per a tota la ciutadania.
 • 4.5. Crear un espai interuniversitari per impulsar la recerca i la divulgació de la recerca que es fa a la ciutat sobre reptes urbans.
 • 4.6. Potenciar una relació multinivell entre les administracions locals, autonòmiques, estatals i europees per donar un suport coordinat i estable per impulsar un model centrat en la ciència i la innovació en la reconstrucció postcovid-19.
 • 4.7. Impulsar mesures per recuperar i mantenir l’atracció de talent científic a la ciutat, amb els protocols de seguretat i prevenció de la covid-19 actualitzats.
 • 4.8. Aprofitar les organitzacions internacionals de les quals forma part Barcelona per intercanviar el coneixement de les iniciatives que es porten a terme i per generar noves iniciatives que puguin ser cofinançades per la UE i altres organitzacions internacionals.
 • 4.9. Incidir en la interlocució amb la Comissió Europea sobre els interessos de recerca de la ciutat i dels seus centres i universitats, amb un reconeixement intrínsec a la recerca local i traslladant a la UE la importància del seu finançament per desenvolupar els projectes científics de la ciutat.
 • 4.10. Potenciar Barcelona i la seva regió metropolitana com a centre de ciència i pol atraient, especialment en medicina de precisió, supercomputació i dades massives, biomedicina i medi ambient, i innovació tecnològica en salut mitjançant la bioenginyeria, així com en ciències socials i humanitats aplicades als afers públics i a un urbanisme sostenible, saludable i més just.

 

 

< Pla Barcelona Ciència | Eix 2 >