Pla Barcelona Ciència

2018-2019
Inici » Pla Barcelona Ciència » Visió de futur

Visió de futur

Volem donar un nou impuls a Barcelona com a capital científica europea, acompanyant i creant un entorn favorable perquè centres de recerca i tecnologia, universitats i el teixit emprenedor i productiu de la ciutat  despleguin solucions innovadores en els camps de la qualitat de vida i l’envelliment així com la mobilitat i el respecte al medi ambient. Aquest impuls a la recerca i la innovació es basarà en la sobirania tecnològica, la col·laboració publicoprivada i comunitària, i la implicació de tot l’ecosistema investigador de la ciutat, apostant per un enfocament plural i pluridisciplinari. Finalment, la voluntat és que aquesta aposta per la ciència reverteixi en la millora de les condicions de vida a la ciutat, de manera que se’n pugui beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Els 3 eixos i les 10 línies estratègiques

Visió de futur Pla Barcelona Ciència