Agenda

Inici » Presentació de ‘Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio’

Dijous, 21 gener 2021 fins al Dijous, 21 gener 2021

18.00 h.
Virtual.

Gratuït. Online des del canal de YouTube de Fundación Ibercivis.

Data de publicació: Divendres, 08 gener 2021

Presentació de ‘Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio’

Una guia per trobar sinergies a favor d’una ciència més democràtica i una educació més compromesa.

L’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei han elaborat la guia en castellà Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio

. El document es presentarà el dijous 21 de gener a les 18.00 hores en un acte online que acull la Fundación Ibercivis obert a tots els públics que comptarà amb representants de les tres institucions i on es podran conèixer alguns casos d’èxit de projectes de recerca en els que conflueixen la ciència ciutadana i l’aprenentatge servei.

S’entén per ciència ciutadana aquella recerca científica en la que hi participen persones no especialitzades en algun moment del seu procés: el plantejament d’hipòtesis, el disseny experimental, la recollida de mostres, l’anàlisi de resultats o l’obtenció de conclusions. Per altra banda, l’aprenentatge servei és una proposta educativa que parteix de l’adquisició i ús de nous coneixements per a la realització d’un servei útil a la comunitat.

A la primavera passada, es va publicar la guia en català Ciència ciutadana i aprenentatge servei, on s’identifiquen els elements comuns entre ciència ciutadana i aprenentatge servei i es fan propostes per crear sinergies que promoguin la participació dels nois i noies en la producció de nou coneixement i en el seu ús per millorar la vida de la comunitat. La guia fou elaborada per l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei a partir d’una jornada organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona el 2019. En els darrers mesos, s’ha elaborat la versió castellana del document que es presentarà el dia 21 en l’acte organitzat junt amb la Fundación Ibercivis, entitat que acollirà l’esdeveniment i que col·laborarà amb la promoció de la guia dins la comunitat de ciència ciutadana a Espanya i Latinoamèrica.

L’acte de presentació de la nova guia en castellà s’emetrà en directe pel canal de YouTube de la Fundació Ibercivis i comptarà amb ponents de les tres institucions. Durant l’acte es donarà a conèixer què és la ciència ciutadana i l’aprenentatge servei, quin és el seu valor a favor de la societat i com l’auge de les tecnologies digitals, en concret de les aplicacions per a dispositius mòbils, estan accelerant el seu avenç. A més, a la presentació es podran conèixer tres projectes de ciència ciutadana i les seves experiències d’èxit en l’àmbit educatiu: Mosquito Alert, Observadors del Mar i Pájaros en la nube.
 

Més informació