Programa SMATH

SMATH és un programa pilot cofinançat pel Programa Interreg MED que té per objectiu donar suport a projectes emergents del sector artístic, cultural i creatiu que contribueixin al desenvolupament econòmic de la ciutat. El projecte compta amb una desena d’equips participants d’Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Grècia, França i Espanya. Al nostre país, l’Institut de Cultura de Barcelona i Barcelona Activa figuren com a partners locals d’aquesta iniciativa transversal.

SMATH, acrònim d’Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area, persegueix la finalitat de millorar les connexions dins del sector artístic, cultural i creatiu. Promou l’establiment de sinergies que permetin emprendre projectes col·laboratius entre dos o més participants en el programa. Són els anomenats projectes híbrids, formats per diferents agents del sector, que permetran generar nous productes i serveis culturals innovadors amb un impacte positiu en la cohesió social, la regeneració urbana i el turisme responsable, entre d’altres aspectes.
 

Motivació

El sector cultural i creatiu genera un 4,2% del Producte Interior Brut de la Unió Europea. És un sector d’enorme dinamisme i amb un important retorn econòmic i impacte social. No obstant, es considera que aquest efecte beneficiós podria ser major i que es queda curt a causa d’una manca d’interacció, d’iniciatives conjuntes i de sinergies entre els agents d’aquest sector.

En aquest context, SMATH fomenta els nous vincles entre persones professionals, entitats i empreses del sector on s’hi contempla un ampli ventall d’àmbits: literatura, música, arts escèniques, plàstiques i visuals, museus, galeries, biblioteques i arxius, publicitat i marketing, arquitectura i urbanisme, disseny, tecnologies digitals, jocs, moda i ciència.
 

Metodologia

L’estratègia plantejada pel projecte per assolir aquesta fita consisteix en la creació d’una comunitat, l’anomenat niu creatiu (creative nest), on s’afavoreixin dinàmiques de cocreació que acabin transformant-se en productes finals. És per tant un projecte que vol impulsar l’economia sostenible dins d’aquest sector des d’un entorn intel·ligent (smart atmospheres).

La metodologia es basarà en tallers grupals i en l'acompanyament individualitzat dels projectes participants, per la definició per a cada cas d'una estratègia de finançament específic que es podrà utilitzar com a base per a la presentació del projecte a finançadors o als diferents esdeveniments tan locals o internacionals en què participaran els projectes per a la seva visibilització.
 

Fases del programa

SMATH compta amb el següent calendari:

  • Inscripcions - Fins al 30 de juny. Presentació de projectes incipients que es vulguin potenciar per a la seva evolució en contacte amb altres agents culturals i creatius. Inscripcions a través d’aquest enllaç.
  • Primera fase - Tardor del 2019. Preselecció dels projectes beneficiaris i la seva participació en una fase de cocreació, per tal de promoure la generació dels projectes híbrids entre els participants. L'objectiu és la definició de 10 projectes híbrids que passaran a la següent fase del programa.
  • Segona fase – Hivern 2020. Es plantegen diverses accions:
    • Accions d'acompanyament teoricopràctic i accions d’acompanyament personalitzat en forma de tutories, ambdós en les àrees de l’emprenedoria i la visibilització en l'àmbit local i internacional.
    • Sessions grupals experimentals. L'objectiu d'aquesta fase és arribar a definir un pla de viabilitat.
  • Tercera fase – Primavera 2020. Experiències pràctiques de presentació dels projectes seleccionats en diferents esdeveniments locals i internacionals.
     

El programa Interreg MED

SMATH, s’emmarca en el programa de cooperació translacional Interreg MED 2014-2020, en el que hi participen una tretzena de països del nord de la conca mediterrània, dels quals, deu són estats membres i els tres restants són candidats. Aquest ambiciós programa, dotat amb un pressupost total de 275 milions d’euros, vol promoure el creixement sostenible de la regió mediterrània a través de pràctiques innovadores, l’ús responsable de recursos i l’integració social.

D’entre els impactes positius que persegueix el programa, s’inclou impulsar la innovació de tots els agents relacionats amb el creixement verd i blau, les indústries creatives i l’economia social, amb un augment d’un 16% dels clústers innovadors que participen en activitats translacionals. Per altra banda, la col·laboració entre pimes, autoritats públiques i centres de recerca figura com una de les prioritats del programa amb la fi de promoure el creixement sostenible i intel·ligent. És en aquest context on s’encabeix el programa SMATH.
 

Més informació