Programa SMATH

SMATH és un programa pilot cofinançat pel Programa Interreg MED que té per objectiu donar suport a projectes emergents del sector artístic, cultural i creatiu que contribueixin al desenvolupament econòmic de la ciutat. El projecte compta amb una desena d’equips participants d’Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Grècia, França i Espanya. Al nostre país, l’Institut de Cultura de Barcelona i Barcelona Activa figuren com a partners locals d’aquesta iniciativa transversal.

SMATH, acrònim d’Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area, persegueix la finalitat de millorar les connexions dins del sector artístic, cultural i creatiu. Promou l’establiment de sinergies que permetin emprendre projectes col·laboratius entre dos o més participants en el programa. Són els anomenats projectes híbrids, formats per diferents agents del sector, que permetran generar nous productes i serveis culturals innovadors amb un impacte positiu en la cohesió social, la regeneració urbana i el turisme responsable, entre d’altres aspectes.

Motivació

El sector cultural i creatiu genera un 4,2% del Producte Interior Brut de la Unió Europea. És un sector d’enorme dinamisme i amb un important retorn econòmic i impacte social. No obstant, es considera que aquest efecte beneficiós podria ser major i que es queda curt a causa d’una manca d’interacció, d’iniciatives conjuntes i de sinergies entre els agents d’aquest sector.

En aquest context, SMATH fomenta els nous vincles entre persones professionals, entitats i empreses del sector on s’hi contempla un ampli ventall d’àmbits: literatura, música, arts escèniques, plàstiques i visuals, museus, galeries, biblioteques i arxius, publicitat i marketing, arquitectura i urbanisme, disseny, tecnologies digitals, jocs, moda i ciència.

 

Metodologia

L’estratègia plantejada pel projecte per assolir aquesta fita consisteix en la creació d’una comunitat, l’anomenat niu creatiu (creative nest), on s’afavoreixin dinàmiques de cocreació que acabin transformant-se en productes finals. És per tant un projecte que vol impulsar l’economia sostenible dins d’aquest sector des d’un entorn intel·ligent (smart atmospheres).

La metodologia es basarà en tallers grupals i en l'acompanyament individualitzat dels projectes participants, per la definició per a cada cas d'una estratègia de finançament específic que es podrà utilitzar com a base per a la presentació del projecte a finançadors o als diferents esdeveniments tan locals o internacionals en què participaran els projectes per a la seva visibilització.
 

Fases del programa

SMATH compta amb el següent calendari:

  • Fase 0 - Informació i generació dexpectatives. Maig 2019 juny 2019. Crida oberta d’acompanyament a projectes incipients que es vulguin potenciar per a la seva evolució en contacte amb altres agents culturals i creatius. En aquesta fase es duu a terme la selecció dels 25 projectes participants a la iniciativa. Més informació.

  • Fase 1 - Cocreació de projectes híbrids. Setembre 2019 – novembre 2019. Per tal de promoure la generació de projectes col·laboratius entre els participants, la primera fase del projecte es dedica a la cocreació d’aquests projectes híbrids. En aquesta fase es fa la preselecció dels 10 projectes beneficiaris d’entre el total de participants que passaran a la següent fase del programa. Més informació.

  • Fase 2 - Viabilitat dels projectes híbrids. Desembre 2019 – febrer 2020. L’objectiu d’aquesta fase és arribar a definir un pla de viabilitat. La metodologia es basa en la participació en sessions i tallers grupals específics i en l’acompanyament individualitzat per cada projecte. A partir dels plans d’empresa finalitzats els projectes passen a la fase següent. Més informació.

  • Fase 3 - Cerca de finançament i suport per a la visibilització local i internacional. Març 2020 – juny 2020. Té com objectius preparar els projectes per ser presentats davant inversors o altres finançadors, acompanyar-los en el procés de cerca de finançament i impulsar les oportunitats de visibilitat local i internacional en actes específics i grans fires. Més informació.

Els projectes

D’entre tots els projectes presentats a la convocatòria d’SMATH se’n van seleccionar 25 per accedir a la fase 1. D’aquests es van acabar seleccionant els 10 projectes híbrids d’SMATH que van passar a la fase 2.

 

​El programa Interreg MED

SMATH, s’emmarca en el programa de cooperació translacional Interreg MED 2014-2020, en el que hi participen una tretzena de països del nord de la conca mediterrània, dels quals, deu són estats membres i els tres restants són candidats. Aquest ambiciós programa, dotat amb un pressupost total de 275 milions d’euros, vol promoure el creixement sostenible de la regió mediterrània a través de pràctiques innovadores, l’ús responsable de recursos i l’integració social.

D’entre els impactes positius que persegueix el programa, s’inclou impulsar la innovació de tots els agents relacionats amb el creixement verd i blau, les indústries creatives i l’economia social, amb un augment d’un 16% dels clústers innovadors que participen en activitats translacionals. Per altra banda, la col·laboració entre pimes, autoritats públiques i centres de recerca figura com una de les prioritats del programa amb la fi de promoure el creixement sostenible i intel·ligent. És en aquest context on s’encabeix el programa SMATH.
 

Més informació