eXplorium Galaxy: 50 anys de l'arribada de l’home a la Lluna

Inici » eXplorium Galaxy: 50 anys de l'arribada de l’home a la Lluna
Back

Utilitza la conductivitat de diferents elements com ara les plantes, l'aigua, les esponges o la del nostre propi cos, per tal de superar diversos reptes en un videojoc amb sensors, interactiu, vivencial i cooperatiu. Seràs capaç de fer arribar a l'espècie humana a la Lluna?

Activity type:

Taller

Recommended age:

+6 anys

Place:

21. Base lunar

Ambit:

Astronomy, Up to 6 years old

Organize:

A càrrec de Sarai Garriga, Explorium.

Duration:

20 min

Time and duration

Dissabte

16:00, 16:25, 16:50