Convocatòria General Subvencions 2022

Imatge Gran
entradeta

Convocatòria ordinària de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat