Mart. El mirall vermell

Imatge Gran
entradeta

La mostra aborda el nostre vincle amb Mart des de l’antiguitat fins als nostres dies