Les Beques ‘Premis Barcelona 2020’ de suport al teixit cultural, educatiu i científic de la ciutat ja tenen projectes guanyadors