Consell Municipal del Districte de les Corts

Titularitat:
Centre públic