Subvencions i Ajuts ICUB 2019

Convocatòria de subvencions per a inversions per a l’elaboració d’estudis d’impacte acústic, la instal•lació de limitadors-enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat

subvencions_convocatoria_sales_musica_baner_1200x298px.jpg

 

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: subvencions_icub@bcn.cat

 

Inscriu-te per rebre informació

INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de concurrència pública o de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti fer música en viu.

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona, sobretot en les inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com en els estudis d’impacte acústic i la instal·lació de limitadors-enregistradors de nivells sonors.

 

MODALITATS

Aquesta convocatòria s’estructura en tres modalitats, d’acord amb les tipologies d’establiments següents:

 • Modalitat A – Espais de Cultura Viva: espais de petit format, de proximitat i amb un paper d’articulació social, amb capacitat inferior a 150 persones, que duen a terme una programació cultural estable vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, i que tenen un paper d’articulació social al territori, amb la diversitat com a element fonamental. Promouen la interacció amb diferents institucions, entitats o col·lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona, amb projectes que reivindiquen el valor de processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic.
 • Modalitat B – Espais de petit format, amb capacitat inferior a 150 persones, com bars, cafeteries, restaurants, espais de difusió cultural o altres similars, que volen adequar el local per oferir música en viu amplificada.
 • Modalitat C – Espais de mitjà i gran format, com sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques o similars, amb capacitat superior a 150 persones o més que ofereixen o volen oferir música en viu amplificada.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Excepte les persones físiques, la resta tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

En el cas excepcional de presentació presencial, els documents es poden presentar en qualsevol de les oficines del registre general dels districtes, gerències o instituts.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes com a titulars de la gestió dels espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme l’activitat a la ciutat de Barcelona i que hagin fet les inversions durant l’any 2019 o l’any 2020 i les acabin abans del 31 de desembre de 2020.

Quins requisits s'han de complir?

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si s’escau, ubicats a la ciutat de Barcelona.

Els beneficiaris hauran de complir alguna de les condicions següents:

 • Disposar d’una llicència que els permeti oferir música en viu.
 • Estar en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti oferir música en viu.
 • Tenir previst elaborar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permetrà oferir música en viu.

Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

COM ES POT SOL·LICITAR?

On es pot tramitar la sol·licitud?
Preguntes freqüents
El meu projecte pot optar a una subvenció?

Si el teu projecte fomenta activitats d’interès públic o social i té com a finalitat:

 • La millora de la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • La promoció de l’associacionisme i el voluntariat.
 • El foment de valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • La millora dels canals de participació ciutadana.
 • La cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • El creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • La promoció d’un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • El foment del civisme i la convivència.
 • La promoció d’una ciutat intercultural.
 • La contribució a la qualitat de la salut a la ciutat.
 • La promoció de defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • El foment al desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • L’apoderament de persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats.
 • La promoció de l’acció comunitària.
 • La promoció, la defensa i la garantia d’igualtat de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Pots optar a una subvenció de la convocatòria general de l’ICUB.
On i quan es publicaran els resultats?

El resultats de la convocatòria es publicaran en aquest mateix web i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes?
Quan ha de tenir lloc el projecte?

El projecte s’ha d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019.
*En el cas que el projecte tingui lloc entre juliol i desembre del 2018 i no tingui una durada superior a 30 dies, es podrà acollir també a la convocatòria general: puntual, que obrirà a mitjans d’any.

CALENDARI 2019 DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS

 • Projectes
 • Equipaments