Institut de Cultura

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus.

Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL).  Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.

Notícies

Fotografia de l'interior de La Capella

L’objectiu de la convocatòria és incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies.

Imatge convocatòria de subvencions

La dotació total d’aquests ajuts és de 1,3 milions d'euros i hi poden optar iniciatives directament afectades per la crisi o nascudes en aquest context i adaptades a les seves particularitats.

Imatge promocional de la iniciativa Sala Barcelona

Una cuidada programació amb més de 60 actuacions a l’aire lliure, adaptades a les mesures de seguretat, per impulsar el sector i recuperar el pols cultural.

El regidor Joan Subirats durant la sessió en línia per a respondre preguntes de la ciutadania

El regidor de Cultura participa en la iniciativa "Els regidors i les regidores responen", explica les polítiques municipals d’aquest àmbit i atén nombroses preguntes de la ciutadania.