Durant tot el dia aprendem la tecnica de mosaic inventada per Antoni Gaudi. Amb les rajoles farem un mirall de mosaic i un quadre amb un disseny escollit per tu.

Data de publicació: Dilluns, 17 Desembre 2018
  • Comparteix