Tornar

Una de les façanes del Museu Picasso

Comença la restauració de les façanes exteriors del Museu Picasso

L'execució de les obres es farà en tres fases i la previsió és que durin 11 mesos.

Aquest dilluns 24 d'octubre s'inicien les obres de restauració de les façanes exteriors del Museu Picasso de Barcelona, que donen al carrer de Montcada. El projecte, d'un cost de 0,8 M €, té el finançament de l'Ajuntament de Barcelona i està gestionat per l'empresa municipal BIMSA. El cap d'obra és Josep M. Navarro Garcia.

Hi haurà intervencions al conjunt dels edificis que conformen el museu. Inclou un estudi previ sobre l'estat dels paraments de façana, per identificar-ne les patologies i les causes i dur a terme les actuacions necessàries per a la seva reparació. Com que el Museu està format per cinc palaus, amb origen i característiques arquitectòniques diverses, s’ha fet un estudi històric per definir amb rigor les actuacions a realitzar per recuperar al màxim l'essència original del conjunt. D'aquesta manera, el projecte adapta les solucions proposades a les patologies existents, tenint en compte la seva composició i origen i determinant la futura imatge del conjunt urbanístic protegit del carrer de Montcada. Les actuacions a desenvolupar permetran recuperar o reinterpretar l'aparença de les façanes, segons cada cas, garantint la seva durabilitat i consolidant la imatge històrica del conjunt. És previst que les obres s'acabin d'aquí a 11 mesos.

La restauració arriba poques setmanes després d'haver finalitzat les obres de rehabilitació dels patis, un procés durant el qual s'han descobert restes de decoració pictòrica al sostre del palau Berenguer d'Aguilar. En fer la descoberta, es va portar a terme una inspecció visual per part de les restauradores Noemí Jiménez i Tina Núñez, i es va registrar fotogràficament el sostre de l’enteixinat per determinar l’abast de les restes ocultes. S’ha calculat que es preserva entre el 65 i el 75 % de decoració en les peces originals, i que daten del segle XVI. També s’han pogut identificar diferents motius decoratius: figuratius animals, vegetals, geomètrics, així com possibles escuts. Es preveu fer un estudi per tal de determinar els seu estat de conservació i les principals afectacions. 

Les intervencions han tingut lloc als patis Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Meca, Palau Baró de Castellet i Palau Finestres, en total 2.400 m2 de superfície. S'han rehabilitat els paraments formats majoritàriament per pedra de Montjuïc, recuperant els elements constructius històrics i les nombroses peces escultòriques que s'hi troben. Aquest projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre el Museu Picasso de Barcelona, en aquest enllaç.

Data de publicació: Dilluns, 24 Octubre 2022
  • Comparteix