Tornar

Primera mesura del pla Fem Cultura

Els barris i l'acció comunitària, protagonistes de la primera mesura del pla Fem Cultura

L'objectiu és enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals.

El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha presentat als grups municipals, en el marc de la comissió de plenari de Drets Socials, Cultura i Esports, la primera de les nou mesures de govern del pla Fem Cultura. Té per nom Cultura als barris i acció comunitària. Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats, i la seva missió és la d’enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona.

Amb un pressupost de 24,4 milions d'euros fins a final de mandat, es tracta d'una mesura que es vincula amb la major part dels principis del pla, però des de la perspectiva del territori i la proximitat. Subirats ha manifestat que "assenta les bases estratègiques i materials per al reconeixement dels drets culturals des de la perspectiva més ciutadana, a partir de l’impuls rellevant de la participació cultural i el desplegament de programes que facilitin l’accés a la cultura sense discriminacions d’origen, gènere o classe". La mesura de govern agrupa diferents línies d’actuació i programes impulsats per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i altres dependències municipals, així com d’un gran nombre de col·lectius i entitats. Totes comparteixen els objectius de potenciar la cultura als barris i la seva vinculació amb l’acció comunitària.

Les accions en l’àmbit de cultura als barris, cultura comunitària i reforç dels equipaments de proximitat són impulsades per l’ICUB mitjançant la Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris, la Direcció de Programes Culturals, i a través del programa Cultura Viva. Estan en constant relació i són agents implicats en aquesta línia de treball els districtes, el Pla de Barris de Barcelona, la Xarxa de Centres Cívics i la Direcció d’Acció Comunitària. Les línies d’acció d’aquesta primera mesura es concreten en plans i programes que ja estan en marxa o en via d’execució.

El pla Fem Cultura té 9 mesures de govern i 100 accions específiques, i suposa una estratègia per situar els drets culturals com a dret fonamental de primer ordre per reforçar la vida democràtica de la ciutat, incorporant el teixit cultural i el conjunt d'àrees municipals en el disseny i implementació de les polítiques culturals locals.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Data de publicació: Dimarts, 15 Juny 2021
  • Comparteix