Tornar

Subvencions per a espais de creació, llibreries i cinemes
Subvencions per a establiments de música en viu
Subvencions TIC per a projectes d'experimentació i innovació

Convocatòria de subvencions per a espais de creació, sales de música i TIC

El període de sol·licituds romandrà obert del 22 de juny al 20 de juliol.

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) obre el 22 de juny el termini de sol·licituds de tres subvencions per a inversions: en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema; en establiments de música en viu; i en TIC, en projectes d'experimentació i innovació. 

La convocatòria de subvencions per a inversions en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema va dirigida a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona. Inclou cinc modalitats:

- Modalitat A: Espais independents de creació, experimentació i difusió.
- Modalitat B: Espais de Cultura Viva.
- Modalitat C: Llibreries.
- Modalitat D: Llibreries i editorials: Diada de Sant Jordi 2022.
- Modalitat E: Sales de cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys.

L'import màxim de la convocatòria és de 335.000 € (120.000 € per a la Modalitat A, 75.000 € per a la Modalitat B, 30.000 € per a la Modalitat C, 40.000 € per a la Modalitat D i 70.000 € la Modalitat D)

La convocatòria de subvencions per a inversions en establiments de música en viu es dirigeix a inversions en rehabilitació, modernització i dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona. Hi ha dues modalitats:

- Modalitat A: Espais de petit format: Espais de difusió cultural o altres similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), d'un aforament inferior a 150 persones, que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.
- Modalitat B: Espais de mitjà i gran format: Sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, amb aforament igual o superior de 150 persones que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 175.000 euros (75.000 € per a la Modalitat A i 100.000 € per a la Modalitat B).

La convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació va dirigida a projectes TIC que explorin nous llenguatges i metodologies en els àmbits de nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge. Hi ha tres modalitats segons el tipus de projecte:

- Modalitat A: Nous Media (New Media).
- Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta.
- Modalitat C: Tecnologies per a l'aprenentatge.

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

Tant en les subvencions per a espais de creació, com en sales de música, com en TIC, podran optar-hi les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau. Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2022, o previstos per a l’any 2023, i finalitzats abans del 30 de setembre de 2023. Només s'acceptarà una sol·licitud per establiment. 

El termini de presentació finalitzarà el 20 de juliol.

Data de publicació: Dimarts, 21 Juny 2022
  • Comparteix