Subvencions

<-- Torna a la pàgina inicial

SUBVENCIONS EN CULTURA

 

subvencions_495x160.png

 

Des de l’Institut de Cultura es convoquen anualment diverses línies de subvencions adreçades a donar suport al teixit cultural de la ciutat. 

Amb motiu de la crisi sanitària de la covid-19, durant els anys 2020 i 2021 s’han afegit al calendari habitual algunes convocatòries extraordinàries per ajudar a pal·liar els efectes d’una crisi que està afectant de manera profunda tot el sector cultural. 

El calendari provisional de les convocatòries pendents de cara al 2021 (tant ordinàries com extraordinàries) és el següent:

GENER 2021 
[GENERAL DE SUBVENCIONS] – Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2021.

2n TRIMESTRE 2021
[IBI] – Ajuts de l’Institut de Cultura de Barcelona sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2020 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat.

[PROJECTES PUNTUALS] – Subvencions per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat que es realitzin durant l’any 2021, de durada inferior a un mes.

[TAXES RODATGES] EXTRAORDINÀRIA – Taxes d'ocupació de la via pública per a rodatges audiovisuals.

3r TRIMESTRE 2021
[ESPAIS CREACIÓ, LLIBRERIES I CINEMES] – Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2021.

[TIC] – Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona de l’any 2021.

[ATENEUS] – Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2021.

[ESPAIS DE MÚSICA EN VIU] – Subvencions per a inversions per a la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2021.