Convocatòria General de Subvencions 2021

<-- Torna a la pàgina inicial

L’Ajuntament de Barcelona va obrir el termini de presentació de sol·licituds vinculat a la Convocatòria General de Subvencions per a l’any 2021. 

Es tracta de la convocatòria ordinària de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, en 25 àmbits temàtics diferents (esportiu, social, comercial, mediambiental, cultural, etc.). 

Amb una dotació superior als 4,2 milions d’euros, el de cultura és l’àmbit al qual es destinen més recursos, en una ferma aposta de l’Institut de Cultura de Barcelona per fer costat al sector en el context de crisi actual.

El text íntegre de la convocatòria està publicat al BOPB amb data 22 de desembre de 2020.

 

Àmbits temàtics de cultura

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions en el terreny cultural es classifiquen en una vintena de programes dins de dos àmbits temàtics:

(A)    Cultura
(C)    Educació i cultura

Trobareu el detall dels programes en aquest document

 

Novetats 

Les novetats més rellevants de la convocatòria 2021 són les següents:

-    Es crea l’àmbit de Ciència i Universitats (Y). El programa de Ciència i innovació, que anteriorment estava a la línia Cultura (A) passa a formar part d’aquest nou àmbit.

-    Els antics àmbits d’Educació i de Cultura i Educació es fusionen en un sol àmbit: Educació i Cultura (C). 

-    Entre els programes de Districte cal destacar la creació del programa Calendari del cicle festiu i festes majors, dins l’àmbit de Cultura (A).

Termini de presentació de sol·licituds
07
7 gener
Inici del termini
27
27 gener
Termini finalitzat
07
7 gener
a les 12 hores
11
11 gener
a les 18:30 hores
18
18 gener
a les 18:30 hores