Diferències entre Beques "Premis Barcelona 2020" i Subvencions Generals

<-- Torna a la pàgina inicial

Subvencions generals
1 - Convocatòria extraordinària covid-19 1 - Convocatòria ordinària anual 
2 - Hi ha 155 beques de suport a processos de creació artística i 70 beques de suport al disseny de projectes d’innovació i recerca 2 - No hi ha subvencions específiques per a processos de creació artística, i no hi ha un nombre determinat de subvencions
3 - El projecte becat no pot haver rebut cap ajut municipal anteriorment 3 - Les subvencions són compatibles amb altres ajuts municipals
4 - L’import de les beques és fix: 6.000 € per a la creació artística i 10.000 € per a la resta de modalitats 4 - L’import de la subvenció és variable, amb uns percentatges i topalls màxims, detallats a la convocatòria
5 - No cal disposar d'altres fonts de finançament 5 - Cal disposar d'altres fonts de finançament
6 - A la fase de justificació no s’han de presentar factures 6 - A la fase de justificació s’han de presentar factures