‘Meet Vincent Van Gogh Experience’

Translator of google :

Exhibitions. The life and works of Van Gogh come to life with the best audio-visual techniques.

Barcelona is the first city in Europe to present the ‘Meet Vincent Van Gogh Experience’, an interactive exhibition created by experts from the Van Gogh Museum to promote the life and works of the artist.

The exhibition offers a chance to enjoy multi-sensorial scenes, decorations recreating the work of the painter and intriguing narrations, as well as the details of his paintings through a special microscope.

Visitors can touch reproductions of the original works of art, tracing the brush strokes, and contemplate life-sized projections, photos, video clips, interactive multimedia animations, theatre decorations, audio-visuals and quotes taken from over eight hundred letters. An audio-guide also brings numerous characters to life as visitors make their way around the display.

Schedule


"The Meet Vincent Van Gogh Experience", la primera exposició oficial creada pels experts del Museu Van Gogh, arriba a Barcelona del 14 de març al 02 de juny de 2019. Hi assisteix a l'estrena europea d'una experiència contemporània i totalment interactiva, que té com a objectiu donar a conèixer la vida i obra de l'artista.

Aquesta experiència temporal, pensada per a tota la família, no exhibeix les obres originals de l'artista, ja que són massa fràgils per al seu trasllat. En el seu lloc, la veritable història sobre Van Gogh pren vida gràcies a les millors tècniques audiovisuals. Podràs gaudir d'escenes multisensorials, sets que recreen les obres del pintor, narracions intrigants, i també podràs veure els detalls dels seus quadres a través d'un microscopi especial.

El visitant podrà tocar amb les seves pròpies mans les reproduccions de les obres d'art originals, el traç de les pinzellades, i contemplarà a través de projeccions a escala real, fotografies, fragments de vídeo, reproduccions detallades, animacions multimèdia interactives i aplicacions, decorats teatrals , fragments audiovisuals i cites extretes de més de 800 cartes. Durant el recorregut, recolzat per una audioguia, cobraran vida nombrosos personatges.

Pla de Miquel Tarradell (Port Vell)

Address:
Pla Miquel Tarradell, 0
District:
Ciutat Vella
Area:
La Barceloneta
Post Code:
08039
City:
Barcelona