Les idees i actituds existents que fomenten l’opressió dels homes sobre les dones, així com les discriminacions per motius d’orientació sexual i identitat de gènere, estan presents en tots els àmbits de la vida. Els còmics, com la resta d’expressions artístiques i culturals, tampoc se salven del masclisme.

Aquesta exposició vol reivindicar totes aquelles obres que han ajudat a combatre'l. Als diferents apartats trobareu una mostra d’algunes de les moltes historietes i novel·les gràfiques que s’esforcen per dibuixar un món en igualtat, entre altres, les creacions d’adolescents i joves presentades al Premi Jove de còmic Sant Martí per la prevenció i eradicació de la violència masclista 2015.

Publication date: Tuesday, 04 May 2021
  • Share